Uživatelská příručka pro cestující

Obsah

1. Úvod

2. Stránka cíle cesty (landing page)

3. Cestující

3.1 Uživatelský účet

                3.1.1 Vytvoření uživatelského účtu

      3.1.2 Obnovení přihlašovacího hesla

                3.1.3 Přihlášení

                3.1.4 Zrušení uživatelského účtu

          3.2 Navigační menu

          3.3 Příjezdový formulář

               3.3.1 Druh dopravy

                    3.3.1.1 Pozemní doprava (Autobus / Vlak / Auto / Jiné vozidlo)

                         3.3.1.1.1 Autobus

                         3.3.1.1.2 Vlak

                         3.3.1.1.3 Auto / jiné vozidlo

                   3.3.1.2 Letadlo

                         3.3.1.2.1 Přímý let

                         3.3.1.2.2 Let s přestupem

                   3.3.1.3 Výletní loď / Rekreační plavidlo

                   3.3.1.4 Trajekt

              3.3.2 Osobní údaje

              3.3.3 Trvalá adresa

              3.3.4 Přechodná(-é) adresa(-y) v navštívené zemi

              3.3.5 Spolucestující–rodinní příslušníci

              3.3.6 Spolucestující kromě rodinných příslušníků a osob žijících ve stejné domácnosti

              3.3.7 Nouzový kontakt/a>

              3.3.8 Náhled příjezdového formuláře (PLF)

              3.3.9 Odeslání formuláře PLF

         3.4 Zpracování údajů v příjezdovém formuláři (PLF).

         3.5 Smazání formuláře PLF

4. Často kladené dotazy (FAQ)

5. Příloha: Registrace – Ověření uživatelského účtu – Přihlášení – Obnovení hesla

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB: HADEA/2021/NP/0004 –
E-TRAVEL TOOL – HEALTHY GATEWAYS

 

Evropský elektronický příjezdový formulář (EUdPLF)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO CESTUJÍCÍ

– Pokyny pro vyplnění příjezdového formuláře (PLF) v aplikaci EUdPLF

– Často kladené dotazy

https://app.euplf.eu/

 

 

Tento dokument byl vypracován v rámci programu EU4Health na základě smlouvy o poskytování služeb s Evropskou výkonnou agenturou pro zdraví a digitální agendu (HaDEA), jednající na základě pověření Evropské komise. Obsah tohoto dokumentu vyjadřuje pouze názory autora, který za obsah nese výhradní odpovědnost. V žádném případě nemůže odrážet názory Evropské komise nebo HaDEA či jakékoli jiné instituce Evropské unie. Evropská komise nebo HaDEA neručí za správnost údajů obsažených v tomto dokumentu ani nepřebírají odpovědnost za jejich použití třetími stranami.

Uznání

Tato příručka byla vytvořena ve spolupráci s Cytech Ltd.
(http://www.cytech.gr), dodavatelskou společností vyvíjející aplikaci EUdPLF.

 

1. Úvod

Příjezdové formuláře (PLF) jsou využívány orgány ochrany veřejného zdraví pro usnadnění trasování kontaktů pro případ vystavení cestujících infekčnímu onemocnění během cesty letadlem, lodí (výletní loď/trajekt), vlakem, autobusem nebo autem. Informace poskytnuté cestujícími ve formulářích PLF mohou být využity orgány ochrany veřejného zdraví v cílových zemích pro rychlejší kontaktování cestujících za účelem ochrany zdraví cestujících a jejich kontaktů a také za účelem prevence dalšího šíření onemocnění.

Státy vyžadující vyplnění formuláře PLF aktuálně využívají tištěné příjezdové formuláře nebo vyvinuly národní internetové systémy. V kontextu pandemie COVID-19 byla vyvinuta internetová aplikace pro evropský elektronický příjezdový ΕΕ formulář (dPLF) za účelem usnadnění používání PLF v době přeshraničních zdravotních hrozeb. Tento elektronický formulář umožní jednodušší a rychlejší sběr a výměnu dat mezi zúčastněnými stranami a zefektivní trasování kontaktů.

Všichni cestující směřující z celého světa do EU jakýkomkoliv dopravním prostředkem (letecká doprava, pozemní doprava, výletní lodě a plavidla) mohou být informováni prostřednictvím webu https://www.euPLF.eu, obsahujícího užitečné informace pro cestující.   Web obsahuje řadu častu kladených dotazů ohledně příjezdového formuláře. Rovněž umožňuje přístup k aplikaci  https://app.euPLF.eu/,  a rovněž k národním formulářům PLF (vstupní formuláře každého členského státu Evropské unie). Uživatelé mohou být rovněž informováni prostřednictvím užitečných odkazů na zapojené organizace a kontaktní údaje. Dále mají přístup i k zásadám ochrany osobních údajů.

Všechna uvedená pravidla jsou obecného charakteru a jednotlivé země mají možnost uplatňovat různé varianty.

2. Stránka cíle cesty (landing page)

Na úvodní stránce aplikace https://app.euPLF.eu/ si uživatelé mohou přečíst užitečné informace o aplikaci, jak je na vidět na obrázcích níže. Aplikace je dostupná v mnoha evropských jazycích. Další jazyky neustále přibývají.

3. Cestující

Jedním z typů uživatelů aplikace EUdPLF je cestující. Cestující mohou:

 • vytvářet příjezdové formuláře,
 • upravovat/aktualizovat a
 • zobrazovat/tisknout/stahovat formulář(e) vytvořené uživatelem.
 • dočasně je ukládat. Existuje možnost dočasného uložení všech stránek formuláře PLF. Formulář PLF zatím nebyl odeslán a nemůže být považován za platný. Můžete jej upravit a v posledním kroku kliknout na tlačítko odeslání, aby byl považován za platný a odeslán. Zobrazí-li se tato ikona, formulář PLF nebyl odeslán.

3.1 Uživatelský účet

Aplikace je zpřístupněna prostřednictvím uživatelského účtu. Ten, kdo chce vyplnit elektronický příjezdový formulář, si musí proto založit unikátní uživatelský účet (e-mail/přihlašovací heslo). Uživatelský účet cestujícího je automaticky smazán po 150 dnech nečinnosti od posledního přihlášení (neaktivní období). Postup vytvoření uživatelského účtu cestujícího je popsán v následujících oddílech.

3.1.1 Vytvoření uživatelského účtu

K tomu, aby mohl uživatel vytvořit vlastní elektronický příjezdový formulář, je nutný následující postup. Postup lze jednoduše dokončit na přihlašovací stránce pod odkazem Register (Registrace). Postup vytvoření nového uživatelského účtu (registrace a aktivace) může být proveden pouze jednou (s výjimkou neaktivního období, viz 3.1.1). V případě, že cestující chtějí upravit nebo vytvořit nový formulář PLF, mohou se následně přihlásit do aplikace EUdPLF svými přihlašovacími údaji (e-mail a přihlašovací heslo). Jak je patrně z obrázků níže, pro vytvoření uživatelského účtu je nutno vyplnit tyto údaje:

 • E-mail Uživatel musí zadat osobní unikátní e-mailovou adresu. Tato e-mailová adresa nemůže být použita pro jiný uživatelský účet v rámci platformy.
 • Přihlašovací heslo: Uživatel musí vyplnit přihlašovací heslo obsahující alespoň 6 znaků
 • Potvrzení přihlašovacího hesla: Uživatel musí znovu vyplnit přihlašovací heslo pro potvrzení

Po vyplnění přihlašovacího hesla a kliknutí na Register (Registrace) bude okamžitě odeslán odkaz pro aktivaci uživatelského účtu na e-mailovou adresu zadanou uživatelem (viz obrázek níže). Uživatel by měl vždy zkontrolovat i složku SPAM. Po rozkliknutí odkazu bude aktivován účet a následně se lze přihlásit přihlašovacími údaji (e-mail a přihlašovací heslo).

V rámci procesu registrace a obnovení přihlašovacího hesla zašle platforma speciální odkaz na vaši e-mailovou adresu. Na tento odkaz byste měli kliknout do jedné hodiny, jinak vyprší jeho platnost a zobrazí se chybová zpráva „The URL has expired“ (Platnost adresy URL vypršela) a rovněž pokyny pro obdržení dalšího e-mailu s novým odkazem.

3.1.2 Obnovení přihlašovacího hesla

V případě, že uživatel ztratí nebo zapomene přihlašovací heslo, může využít možnosti obnovení přihlašovacího hesla. Uživatel musí stisknout tlačítko „Reset Password“ (Obnovit přihlašovací heslo) na přihlašovací stránce. Po stisknutí tlačítka je uživatel přesměrován na novou stránku, jak je vidět na obrázku níže. Uživatelé musejí zadat e-mailovou adresu použitou pro vytvoření uživatelského účtu.

Patří-li tato e-mailová adresa k existujícímu aktivnímu účtu, obdrží uživatel e-mailovou notifikaci pro obnovu přihlašovacího hesla, jak je vidět na obrázku níže.

V rámci procesu registrace a obnovení přihlašovacího hesla zašle platforma speciální odkaz na vaši e-mailovou adresu. Na tento odkaz byste měli kliknout do jedné hodiny, jinak vyprší jeho platnost a zobrazí se chybová zpráva „The URL has expired“ (Platnost adresy URL vypršela) a rovněž pokyny pro obdržení dalšího e-mailu s novým odkazem.

3.1.3 Přihlášení

Přihlášení probíhá jednoduše. Uživatel musí pouze zadat e-mailovou adresu a přihlašovací heslo k účtu na platformě a poté stisknout „Login“ (Přihlášení).

3.1.4 Zrušení uživatelského účtu

Cestující může svůj uživatelský účet zrušit. Jedná se o obecné společné nastavení aktivované pro všechny země v rámci live platformy. V pravé horní části každé stránky nalezne uživatel tlačítko navigačního menu. Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí menu, kdy zvolí „Profil“ (Profil) a „«Account Management-Delete Account» (Správa uživatelského účtu-Zrušení uživatelského účtu). Zrušení uživatelského účtu cestujícího nemá vliv na stávající formuláře dPLF, které budou smazány automaticky v závislosti na období uchovávání stanovené jednotlivými členskými zeměmi. Cestující, který zrušil svůj uživatelský účet, si může vyvořit nový pomocí stejné e-mailové adresy.

3.2 Navigační menu

V pravé horní části každé stránky nalezne uživatel tlačítko navigačního menu. Po stisknutí tlačítka se zobrazí menu s těmito možnostmi výběru:

 • Home (Úvodní stránka): Odkazuje na úvodní stránku
 • My PLFs (Moje formuláře PLF): Odkazuje na kontrolní přehled všech elektronických příjezdových formulářů vytvořených uživatelem. Doba, kdy formuláře PLF zůstávají uložené a zobrazitelné, je závislá na době uchovávání stanovené cílovou zemí, která je uvedena na každém odeslaném formuláři PLF.
 • New PLF (Nový formulář PLF): Uživatel může vytvořit nový elektronický formulář PLF
 • Profile (Profil): Cestující může svůj uživatelský účet zrušit.
 • Logout (Odhlášení): Umožňuje uižvateli odhlásit se z aplikace.

3.3 Příjezdový formulář

Po přihlášení je uživatel přesměrován na stránku výběru cílové země, kde si zvolí cílovou zemi , kterou se chystá navštívit, aby dokončil formulář PLF. Ve stejném formuláři PLF může cestující vyplnit údaje o přepravě, ale v rámci téhož druhu dopravy.

Pokud uživatel cestuje letadlem a cesta zahrnuje přímý let, musí být v úvodním oddílu karty cíle cesty (rozbalovací seznam) vybrána pouze cílová země (pokud tato členská země používá formulář EUdPLF jako cílová země a pokud se zobrazuje v rozbalovacím seznamu). Navazující lety mezi místem odletu a cílem cesty je třeba zadat pomocí tlačítka Let s přestupem (dole). Totéž pravidlo platí i pro ostatní druhy dopravy, např. pozemní, námořní.

3.3.1 Druh dopravy

V tomto kroku bude uživatel vyzván k zadání druhu dopravy použitého pro cestu. Jak je vidět na obrázku níže, lze zvolit z těchto možností:

 • Pozemní doprava (Autobus / Vlak / Auto / Jiné vozidlo)
 • Letadlo
 • Výletní loď / Rekreační plavidlo
 • Trajekt

Podle toho, jakou možnost uživatel zvolí v tomto kroku, se zobrazí formulář s příslušným obsahem. Různé příjezdové formuláře podle zvoleného druhu dopravy jsou představeny v dalších krocích, resp. oddílech.

Na tomto místě je důležité zmínit, že u jakéhokoliv druhu dopravy musí uživatel nejprve přečíst a odsouhlasit prohlášení o ochraně osobních údajů, které obsahuje určitá základní pravidla vyplňování formuláře a poskytování osobních údajů za účelem zpracování, jak je patrno z příkladu na obrázku níže.

3.3.1.1 Pozemní doprava (Autobus / Vlak / Auto / Jiné vozidlo)

V tomto případě uživatel zvolil pro vstup do země prostředky pozemní dopravy jako např. auto/jiné vozidlo, vlak nebo autobus. V tomto kroku je uživatel vyzván, aby zvolil jeden z prostředků pozemní dopravy. Dále bude vyzván, aby případně uvedl, zda cestuje jako člen skupiny nebo společně s rodinnými příslušníky (společné pro všechny druhy dopravy), v souladu s pravidly jednotlivých členských zemí.

3.3.1.1.1 Autobus

V tomto případě uživatel zvolil cestu autobusem. Než začne cestující vyplňovat formulář, je vyzván, aby uvedl, zda cestuje jako člen skupiny nebo s rodinnými příslušníky (zaškrtávací pole). Pole, která mají být vyplněna, jsou zobrazena na obrázcích níže.

Pole, která má uživatel vyplnit, jsou následující:

 • Autobusový dopravce: Uživatel vyplní název společnosti, se kterou bude cestovat.
 • Číslo autobusu / registrační značky: Uživatel vyplní číslo autobusu nebo registrační značky.
 • Dříve navštívené země (Nepovinné): Jestliže jste během 14 dní před vaším příjezdem pobýval(a) v jiné zemi (s výjimkou tranzitu), než ve které máte
  trvalé bydliště, zadejte níže země/města, kde jste pobýval(a)
 • Země / místo nástupu: Uživatel zvolí zemi/místo nástupu a aktivuje některá z následujících polí.
 • Nástupní stanice / město: Uživatel zvolí nástupní stanici ve vybrané zemi/místě/městě nástupu.
 • Datum a hodina odjezdu: Pole se vztahuje k datu a hodině odjezdu. Pokud uživatel klikne na toto pole, automaticky se zobrazí vyskakovací kalendář, kdy je vyzván k zadání dne a hodiny odjezdu.
 • Číslo místa: Uživatel je vyzván k zadání čísla sedadla.
 • Typ sedadla: Uživatel je vyzván, aby zadal typ sedadla z několika možností výběru jako např. business (první třída), přidělené místo a economy (druhá třída).
 • Místo vstupu (PoE) do cílové země: Uživatel je vyzván, aby zadal místo vstupu (např. hraniční přechod). Pokud uživatel nemůže nalézt název místa vstupu (např. hraniční přechod), kudy vstoupí do cílové země, musí zvolit „Other“ (Jiné) a přidat název místa vstupu v dalším poli.
 • Datum a hodina příjezdu: Pole se vztahuje k datu a hodině příjezdu do místa vstupu (PoE). Pokud uživatel klikne na toto pole, automaticky se zobrazí kalendář, kdy je vyzván k zadání dne a hodiny příjezdu.

V případě cesty s přestupem (mezi místem odjezdu a cílem cesty, v závislosti na výše uvedených údajích) musejí cestující ve formuláři uvést místo přestupu. Toto pravidlo platí pro všechny druhy dopravy. V tomto případě musí uživatel vyplnit ještě další dvě pole, a sice:

 • Země Uživatel si zvolí zemi, ve které bude přestupovat
 • Přestupní stanice: Uživatel zadá přestupní stanici
 • Datum a hodina odjezdu: Pole se vztahuje k datu a hodině odjezdu. Pokud uživatel klikne na toto pole, automaticky se zobrazí vyskakovací kalendář, kdy je vyzván k zadání dne a hodiny odjezdu.

3.3.1.1.2 Vlak

V tomto případě uživatel zvolil cestu vlakem. Než začne cestující vyplňovat formulář, je případně vyzván, aby uvedl, zda cestuje jako člen skupiny nebo s rodinnými příslušníky, v souladu s pravidly jednotlivých členských zemí. Pole, která mají být vyplněna, jsou zobrazena na obrázcích níže.

Pole, která má uživatel vyplnit, jsou následující:

 • Železniční dopravce: Uživatel vyplní název železničního dopravce, s nímž bude cestovat.
 • Číslo vlaku: Uživatel vyplní číslo vlaku.
 • Číslo soupravy: Uživatel vyplní číslo soupravy.
 • Dříve navštívené země (Nepovinné): Jestliže jste během 14 dní před vaším příjezdem pobýval(a) v jiné zemi (s výjimkou tranzitu), než ve které máte
  trvalé bydliště, zadejte níže země/města, kde jste pobýval(a)
 • Země / místo nástupu: Uživatel zvolí zemi/místo nástupu a aktivuje některá z následujících polí.
 • Nástupní stanice / město: Uživatel zvolí nástupní stanici ve vybrané zemi/místě/městě nástupu.
 • Datum a hodina odjezdu: Pole se vztahuje k datu a hodině odjezdu. Pokud uživatel klikne na toto pole, automaticky se zobrazí vyskakovací kalendář, kdy je vyzván k zadání dne a hodiny odjezdu.
 • Číslo místa a číslo vozu: Uživatel vyplní číslo místa a číslo vozu.
 • Typ sedadla: Uživatel je vyzván, aby zadal typ sedadla z několika možností výběru jako např. business (první třída), lůžkový vůz a economy (druhá třída).
 • Místo vstupu (PoE) do cílové země: Uživatel je vyzván, aby zadal místo vstupu (např. hraniční přechod). Pokud uživatel nemůže nalézt název místa vstupu (např. hraniční přechod), kudy vstoupí do cílové země, musí zvolit „Other“ (Jiné) a přidat název místa vstupu v dalším poli.
 • Datum a hodina příjezdu: Pole se vztahuje k datu a hodině příjezdu do místa vstupu (PoE). Pokud uživatel klikne na toto pole, automaticky se zobrazí kalendář, kdy je vyzván k zadání dne a hodiny příjezdu.

V případě přestupů musí cestující ve formuláři uvést přestupní stanice. V tomto případě musí uživatel vyplnit ještě další dvě pole, a sice:

 • Země Uživatel si zvolí zemi, ve které bude přestupovat
 • Přestupní stanice: Uživatel zadá přestupní stanici

3.3.1.1.3 Auto / jiné vozidlo

V tomto případě uživatel zvolil cestu autem / jiným vozidlem. Pole, která mají být vyplněna, jsou zobrazena na obrázcích níže.

Uživatel je nejprve vyzván, aby uvedl, zda cestuje jako člen skupiny nebo s rodinnými příslušníky. Údaje, které má uživatel zadat, jsou následující:

 • Číslo registrační značky auta / jiného vozidla: Uživatel musí vyplnit číslo registrační značky auta/jiného vozidla, kterým cestuje.
 • Země / Místo odjezdu: Uživatel zvolí formulář země, z níž cestuje autem.
 • Datum a hodina odjezdu: Pole se vztahuje k datu a hodině odjezdu. Pokud uživatel klikne na toto pole, automaticky se zobrazí vyskakovací kalendář, kdy je vyzván k zadání dne a hodiny odjezdu.
 • Dříve navštívené země (Nepovinné): Jestliže jste během 14 dní před vaším příjezdem pobýval(a) v jiné zemi (s výjimkou tranzitu), než ve které máte
  trvalé bydliště, zadejte níže země/města, kde jste pobýval(a)
 • Místo vstupu (PoE) do cílové země: Uživatel je vyzván, aby zadal místo vstupu (např. hraniční přechod). Pokud uživatel nemůže nalézt název místa vstupu (např. hraniční přechod), kudy vstoupí do cílové země, musí zvolit „Other“ (Jiné) a přidat název místa vstupu v dalším poli.
 • Datum a hodina příjezdu: Pole se vztahuje k datu a hodině příjezdu do místa vstupu (PoE). Pokud uživatel klikne na toto pole, automaticky se zobrazí kalendář, kdy je vyzván k zadání dne a hodiny příjezdu.

V případě přestupů musí cestující ve formuláři uvést přestupní stanice. V tomto případě musí uživatel vyplnit ještě další dvě pole, a sice:

 • Země Uživatel si zvolí zemi, ve které bude přestupovat
 • Přestupní stanice: Uživatel zadá přestupní stanici.
 • Datum odjezdu: Pole se vztahuje k datu a hodině odjezdu. Pokud uživatel klikne na toto pole, automaticky se zobrazí vyskakovací kalendář, kdy je vyzván k zadání dne a hodiny odjezdu.

3.3.1.2 Letadlo

V tomto případě uživatel zvolil cestu letadlem. Uživatel může zvolit přímý let nebo let s přestupem. V případě letu s přestupem musí uživatel zvolit „Let s přestupem“.

Než začne cestující vyplňovat formulář, je případně vyzván, aby uvedl, zda cestuje jako člen skupiny nebo s rodinnými příslušníky, v souladu s pravidly jednotlivých členských zemí. Pole, která mají být vyplněna, jsou zobrazena na obrázcích níže.

3.3.1.2.1 Přímý let

Údaje, které má uživatel zadat, jsou následující:

 • Název letecké společnosti: Uživatel musí vyplnit název letecké společnosti, s níž cestuje.
 • Číslo letu: Toto pole se vztahuje k číslu letu. Uživatel musí zadat 1–10 písmen nebo číslic.
 • Číslo místa: Uživatel je vyzván k zadání čísla sedadla.
 • Dříve navštívené země (Nepovinné): Jestliže jste během 14 dní před vaším příjezdem pobýval(a) v jiné zemi (s výjimkou tranzitu), než ve které máte
  trvalé bydliště, zadejte níže země/města, kde jste pobýval(a)
 • Uveďte, zda je váš let soukromý (zaškrtávací pole). Pokud se jedná o soukromý let, nemusí uživatel vyplňovat předcházející pole, ale zobrazí se nové pole s číslem soukromého letu.

 • Země / místo nástupu: Uživatel vyplní zemi nástupu.
 • Datum a hodina odjezdu: Pole se vztahuje k datu a hodině odjezdu. Pokud uživatel klikne na toto pole, automaticky se zobrazí vyskakovací kalendář, kdy je vyzván k zadání dne a hodiny odjezdu.
 • Výchozí letiště: Uživatel zvolí výchozí letiště v dříve zadané zemi.
 • Datum a hodina příjezdu: Pole se vztahuje k datu a hodině příjezdu do místa vstupu (PoE). Pokud uživatel klikne na toto pole, automaticky se zobrazí kalendář, kdy je vyzván k zadání dne a hodiny příjezdu.
 • Cíl cesty (letiště): Uživatel vybere cílové letiště z předdefinovaných možností výběru podle cílové země.
3.3.1.2.2 Let s přestupem

V případě letu s přestupem musí uživatel zvolit „Let s přestupem“. V tomto případě se zobrazí nový formulář (viz obrázek níže).

Údaje, které má uživatel zadat, jsou následující:

 • Název letecké společnosti: Uživatel musí vyplnit název letecké společnosti, s níž cestuje.
 • Číslo letu: Toto pole se vztahuje k číslu letu. Uživatel musí zadat 1–10 písmen nebo číslic.
 • Číslo místa: Uživatel je vyzván k zadání čísla sedadla.
 • Dříve navštívené země (Nepovinné): Jestliže jste během 14 dní před vaším příjezdem pobýval(a) v jiné zemi (s výjimkou tranzitu), než ve které máte
  trvalé bydliště, zadejte níže země/města, kde jste pobýval(a)
 • Uveďte, zda je váš let soukromý (zaškrtávací pole). Pokud se jedná o soukromý let, nemusí uživatel vyplňovat předcházející pole, ale zobrazí se nové pole s číslem soukromého letu.

 • Země / místo nástupu: Uživatel vyplní zemi nástupu.
 • Datum a hodina odjezdu: Pole se vztahuje k datu a hodině odjezdu. Pokud uživatel klikne na toto pole, automaticky se zobrazí vyskakovací kalendář, kdy je vyzván k zadání dne a hodiny odjezdu.
 • Výchozí letiště: Uživatel zvolí výchozí letiště v dříve zadané zemi.
 • Cíl cesty / Tranzitní země: Toto pole se vztahuje k zemi, v níž budete přestupovat (Let/úsek 1 vaší cesty).
 • Letiště určení: Uživatel zvolí letiště určení ze všech letišť v zemi přestupu (Let/Úsek 1 vaší cesty).
 • Datum příletu: Pole se vztahuje k datu a hodině příletu. Pokud uživatel klikne na toto pole, automaticky se zobrazí kalendář, kdy je vyzván k zadání dne a hodiny příletu (Let/Úsek 1 vaší cestyú.
 • Přidat let / úsek: V případě letu s přestupem musí uživatel zvolit tuto možnost. V tomto případě se zobrazí nový formulář (viz obrázek níže). Navazující let je mezi místem odletu (cíl navazujícího letu – úsek 1 vaší cesty) a příletu (cíl navazujícího letu – úsek 2 vaší cesty). Pole Datum a hodina příletu (před tlačítkem navazujícího letu) je datum a hodina příletu do cíle navazujícího letu (Let/Úsek 2 vaší cesty).

Údaje o navazujícím letu/úseku 2 cesty, které má cestující zadat, jsou následující:

 • Uveďte, zda je toto váš poslední let / úsek vaší cesty

 • Název letecké společnosti: Uživatel musí vyplnit název letecké společnosti, s níž cestuje.
 • Číslo letu: Toto pole se vztahuje k číslu letu. Uživatel musí zadat 1–10 písmen nebo číslic.
 • Číslo sedadla: Uživatel je vyzván k zadání čísla sedadla.
 • Uveďte, zda je váš let soukromý (zaškrtávací pole). Pokud se jedná o soukromý let, nemusí uživatel vyplňovat předcházející pole, ale zobrazí se nové pole s číslem soukromého letu

 • Země / místo nástupu: Uživatel vyplní zemi nástupu.
 • Datum odjezdu: Toto pole se vztahuje k datu a hodině odletu (Let/Úsek 2 vaší cesty). Pokud uživatel klikne na toto pole, automaticky se zobrazí kalendář, kdy je vyzván k zadání data a hodiny odletu.
 • Výchozí letiště: Uživatel zvolí výchozí letiště v dříve zadané zemi.
 • Cíl cesty / Tranzitní země: Toto pole se vztahuje k cíli cesty (v případě posledního letu) nebo tranzitní zemi (v případě dalšího úseku cesty) (Let/Úsek 2 vaší cesty).
 • Letiště určení: Uživatel zvolí letiště určení ze všech letišť v cílové zemi (Let/Úsek 2 vaší cesty).
 • Datum příletu: Pole se vztahuje k datu a hodině příletu. Pokud uživatel klikne na toto pole, automaticky se zobrazí kalendář, kdy je vyzván k zadání dne a hodiny příletu (Let/Úsek 2 vaší cestyú.

3.3.1.3 Výletní loď / Rekreační plavidlo

V tomto případě uživatel zvolil cestu výletní lodí/rekreačním plavidlem. Než začne cestující vyplňovat formulář, je případně vyzván, aby uvedl, zda cestuje jako člen skupiny nebo s rodinnými příslušníky, v souladu s pravidly jednotlivých členských zemí. Uživatel je vyzván, aby uvedl, zda cestuje jako člen posádky výletní lodi. Pole formuláře jsou zobrazena na následujících obrázcích.

V každém případě mají být vyplněny následující údaje:

 • Plavební společnost / Společnost provozující rekreační plavidla: Uživatel vyplní název plavební společnosti / společnosti provozující rekreační plavidla, s níž bude cestovat.
 • Název lodi: Uživatel vyplní název výletní lodi/rekreačního plavidla.
 • Č. IMO / Registrační číslo: Unikátní označení každého plavidla.
 • Dříve navštívené země (Nepovinné): Jestliže jste během 14 dní před vaším příjezdem pobýval(a) v jiné zemi (s výjimkou tranzitu), než ve které máte
  trvalé bydliště, zadejte níže země/města, kde jste pobýval(a)
 • Země / místo nalodění: Uživatel zadá zemi nalodění.
 • Přístav nalodění: Uživatel zadá přístav nalodění podle země nalodění, kterou uvedl dříve.
 • Datum nalodění: Pole se vztahuje k datu a hodině nalodění. Pokud uživatel klikne na toto pole, automaticky se zobrazí kalendář, kdy je vyzván k zadání data a hodiny odjezdu.
 • Číslo kajuty: Uživatel je vyzván k zadání čísla kajuty.
 • Datum ukončení plavby a vylodění: Toto pole se týká data ukončení plavby a vylodění cestujícího. Pokud uživatel klikne na toto pole, automaticky se zobrazí kalendář, kdy je vyzván k zadání data a hodiny ukončení plavby.
 • Přístav ukončení plavby a vylodění: Uživatel zvolí přístav vylodění podle cílové země, kterou zadal v předchozím kroku.

V případě přestupů musí cestující ve formuláři uvést místa přestupu. V tomto případě musí uživatel vyplnit ještě další dvě pole, a sice:

 • Země Toto pole se týká země, v níž bude přestupovat.
 • Tranzitní přístav: Uživatel zvolí tranzitní přístav podle země, kterou dříve zvolil.
 • Datum a hodina příjezdu: Pole se vztahuje k datu a hodině příjezdu. Pokud uživatel klikne na toto pole, automaticky se zobrazí kalendář, kdy je vyzván k zadání data a hodiny přestupu.
 • Datum a hodina odjezdu: Pole se vztahuje k datu a hodině odjezdu. Pokud uživatel klikne na toto pole, automaticky se zobrazí vyskakovací kalendář, kdy je vyzván k zadání dne a hodiny odjezdu.

3.3.1.4 Trajekt

V tomto případě uživatel zvolil cestu trajektem. Než začne cestující vyplňovat formulář, je případně vyzván, aby uvedl, zda cestuje jako člen skupiny nebo s rodinnými příslušníky, v souladu s pravidly jednotlivých členských zemí. Pole formuláře jsou zobrazena na následujících obrázcích.

Údaje, které má uživatel poskytnout, jsou následující:

 • Plavební společnost / Společnost provozující rekreační plavidla: Uživatel vyplní název plavební společnosti / společnosti provozující rekreační plavidla, s níž bude cestovat.
 • Název lodi: Uživatel musí vyplnit název lodi, s níž cestuje.
 • Dříve navštívené země (Nepovinné): Jestliže jste během 14 dní před vaším příjezdem pobýval(a) v jiné zemi (s výjimkou tranzitu), než ve které máte
  trvalé bydliště, zadejte níže země/města, kde jste pobýval(a)
 • Země / místo nalodění: Uživatel zadá zemi nalodění.
 • Přístav nalodění: Uživatel zadá přístav nalodění podle země nalodění, kterou uvedl dříve. Toto pole je nepovinné.
 • Datum nalodění: Pole se vztahuje k datu a hodině nalodění. Pokud uživatel klikne na toto pole, automaticky se zobrazí kalendář, kdy je vyzván k zadání data a hodiny odjezdu.
 • Číslo kajuty/místa: Uživatel je vyzván k zadání čísla kajuty nebo čísla místa.
 • Typ místa: Uživatel zvolí jeden z možných typů místa. Lze zvolit Economy (Paluba), přidělené místo, Business a kajuta.
 • Datum vylodění: Toto pole se týká data vylodění cestujícího. Pokud uživatel klikne na toto pole, automaticky se zobrazí kalendář, kdy je vyzván k zadání data vylodění.
 • Přístav vylodění: Uživatel zvolí přístav vylodění podle cílové země v předchozím kroku.

 

3.3.2 Osobní údaje

V tomto kroku musí uživatel zadat své osobní údaje. Jak je vidět na následujících obrázcích, konkrétně se jedná o tyto údaje:

 • Příjmení Uživatel je vyzván k vyplnění svého příjmení.
 • Jméno: Uživatel musí vyplnit své jméno.
 • Pohlaví: Uživatel musí zvolit pohlaví z několika předdefinovaných možností
 • Datum narození: Uživatel musí vyplnit své datum narození
 • Druh dokladu totožnosti: Jedná se o typ cestovního dokladu uvedený uživatelem. Vždy se zobrazí nové pole, které má být vyplněno uživatelem. Na výběr jsou tyto možnosti:

Občanský průkaz

Cestovní pas

 • Hlavní telefonní číslo: Uživatel je vyzván k zadání hlavního telefonního čísla. Uživatel zadá znak plus (+), předvolbu země a telefonní číslo, např. +306989123456.
 • Další telefon: Do tohoto pole zadává uživatel další telefonní kontakt.
 • E-mailová adresa: Toto pole je automaticky vyplněno systémem a vztahuje se k přihlášenému uživateli.

3.3.3 Trvalá adresa

V tomto kroku musí uživatel zadat údaje o svém trvalém bydlišti. Jak je vidět na následujících obrázcích, konkrétně se jedná o tyto údaje:

 • Země: Uživatel zvolí zemi pobytu z rozbalovacího seznamu.
 • Země/Kraj: Uživatel zvolí zemi bydliště z rozbalovacího seznamu podle státu bydliště.
 • Město: Uživatel zadá město pobytu.
 • Poštovní směrovací číslo: Uživatel zadá poštovní směrovací číslo svého bydliště.
 • Ulice: Uživatel zadá ulici svého bydliště.
 • Číslo ulice / Číslo domu: Uživatel zadá číslo ulice/číslo domu svého bydliště.
 • Číslo bytu: Uživatel zadá číslo bytu svého bydliště.
 • Zvolte, pokud se vaše přechodné a trvalé bydliště shodují (Nepovinné):
  -Pokud ano, zobrazí se další položka „Dočasná adresa“, kterou je třeba vyplnit ručně.
  -Pokud ne, další položka „Dočasná adresa“ bude předvyplněna stejně jako „Trvalá adresa“.

 

3.3.4 Přechodná(-é) adresa(-y) v navštívené zemi

V tomto kroku je uživatel vyzván, aby zadal údaje o místu(-ech) přechodného pobytu v cílové zemi. Pokud se uživatel během následujících 14 dnů nebude zdržovat na trvalé adrese uvedené v předchozím kroku, zadá místo, na kterém se bude zdržovat v cílové zemi. (Pokud je uživatel návštěvník, uvede pouze první místo, kde se bude zdržovat). Požadované údaje jsou zobrazeny na následujících obrázcích:

 • Druh adresy: Uživatel zadá typ adresy. Na výběr jsou tyto možnosti: Dům, Hotel, Výletní loď, Jiné.
 • Země: Uživatel zvolí zemi přechodného pobytu.
 • Země/Kraj: Uživatel zvolí zemi pobytu z předdefinovaného seznamu podle státu pobytu.
 • Město: Uživatel zadá město svého bydliště
 • Ulice: Uživatel zadá ulici svého bydliště.
 • Číslo ulice / Číslo domu: Uživatel zadá číslo ulice/číslo domu svého bydliště.
 • Poštovní směrovací číslo: Uživatel zadá poštovní směrovací číslo svého bydliště.
 • Číslo bytu: Uživatel zadá číslo bytu svého bydliště.

Pokud se uživatel během svého pobytu bude zdržovat na více než jednom místě, musí stisknout tlačítko „ADD TEMPORARY ADDRESS“ (PŘIDAT PŘECHODNOU ADRESU) a zadat další údaje. K dispozici je rovněž tlačítko pro odebrání.

3.3.5 Spolucestující–rodinní příslušníci

Dalším obecným krokem, který se může různit v závislosti na pravidlech dané členské země, je přidávání údajů spolucestujících–rodinných příslušníků. Pokud se tedy po přihlášení k platformě a výběru cílové země zobrazí zaškrtávací pole „Please check if you are travelling as a member of a group and / or with your family.“ (Zaškrtněte, pokud cestujete jako člen skupiny a/nebo společně s rodinnými příslušníky), znamená to, že daná země umožňuje přidat do formuláře PLF rodinné příslušníky nebo členy skupiny. V každém případě musí vždy cestující zkontrolovat CESTOVNÍ PROTOKOLY každé cílové země, zobrazené na stránce cíle cesty (landing page)  EUdPLF. Pro přidání nového spolucestujícího–rodinného příslušníka musí uživatel stisknout tlačítko „ADD FAMILY MEMBER“ (PŘIDAT RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA), jak ukazuje obrázek níže.

Jakmile uživatel stiskne tlačítko „ADD FAMILY MEMBER“ (PŘIDAT RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA), okamžitě se zobrazí formulář s následujícími údaji. Tato volba je dostupná, pokud uživatel zaškrtl zaškrtávací pole „Please check if you are travelling as a member of a group and / or with your family.“ (Uveďte, zda cestujete jako člen skupiny a/nebo společně s rodinnými příslušníky.) na kartě «Travel Information» (Údaje o cestě). Dospělí cestující musejí vyplnit vlastní formulář PLF. V tomto oddílu je třeba vyplnit:

 • Jméno: Uživatel vyplní jméno osoby, která cestuje společně s uživatelem a je jeho rodinným příslušníkem.
 • Příjmení Uživatel vyplní příjmení osoby, která cestuje společně s uživatelem a je jeho rodinným příslušníkem.
 • Pohlaví: Uživatel uvede pohlaví osoby, která cestuje společně s uživatelem a je jeho rodinným příslušníkem.
 • Číslo místa: Jedná se o nepovinné pole a týká se čísla místa osoby, která cestuje společně s uživatelem (cestujícím) a je jeho rodinným příslušníkem.
 • Věk: Uživatel vyplní věk osoby, která cestuje společně s uživatelem a je jeho rodinným příslušníkem.

Pokud uživatel klikne opět na tlačítko „ADD FAMILY MEMBER“ (PŘIDAT RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA), může přidat příslušný počet rodinných příslušníků. Jakoukoliv osobu je možné kdykoliv odebrat pomocí tlačítka „REMOVE FAMILY MEMBER“ (ODEBRAT RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA).

3.3.6 Spolucestující kromě rodinných příslušníků a osob žijících ve stejné domácnosti

Dalším krokem, který se může různit v závislosti na pravidlech dané členské země, je přidávání údajů spolucestujícího ze stejné skupiny. Pokud se tedy po přihlášení k platformě a výběru cílové země zobrazí zaškrtávací pole „Please check if you are travelling as a member of a group and / or with your family.“ (Zaškrtněte, pokud cestujete jako člen skupiny a/nebo společně s rodinnými příslušníky), znamená to, že daná země umožňuje přidat do formuláře PLF rodinné příslušníky nebo členy skupiny. V každém případě musí vždy cestující zkontrolovat CESTOVNÍ PROTOKOLY každé cílové země, zobrazené na stránce cílové destinace (landing page) EUdPLF. Tato volba je dostupná, pokud uživatel zaškrtl zaškrtávací pole „Please check if you are travelling as a member of a group and / or with your family.“ (Uveďte, zda cestujete jako člen skupiny a/nebo společně s rodinnými příslušníky.) na kartě «Travel Information» (Údaje o cestě). Dospělí cestující musejí vyplnit vlastní formulář PLF. Pro přidání nového spolucestujícího musí uživatel stisknout tlačítko zobrazené na obrázku níže«ADD NON-FAMILY TRAVELCOMPANION» (PŘIDAT SPOLUCESTUJÍCÍ KROMĚ RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ)

Jakmile uživatel stiskne tlačítko «ADD NON-FAMILY TRAVELCOMPANION» (PŘIDAT SPOLUCESTUJÍCÍHO KROMĚ RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA), zobrazí se okamžitě formulář s těmito údaji:

 • Jméno: Uživatel vyplní jméno osoby, která cestuje společně s uživatelem a není jeho rodinným příslušníkem.
 • Příjmení: Uživatel vyplní příjmení osoby, která cestuje společně s uživatelem a není jeho rodinným příslušníkem.
 • Pohlaví: Uživatel uvede pohlaví osoby, která cestuje společně s uživatelem a není jeho rodinným příslušníkem.
 • Skupina (organizovaný zájezd, skupina, společnost, jiné): Jedná se o nepovinné pole, které vyjadřuje vztah uživatele k uvedené osobě.
 • Číslo místa: Jedná se o nepovinné pole vztahující se k číslu místa osoby, která cestuje společně s uživatelem a je jeho rodinným příslušníkem.

Pokud uživatel klikne opět na tlačítko «ADD NON-FAMILY TRAVELCOMPANION» (PŘIDAT SPOLUCESTUJÍCÍHO KROMĚ RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA), může přidat příslušný počet osob. Kdykoliv může ale jakoukoliv osobu odebrat pomocí tlačítka «REMOVE NON-FAMILY TRAVEL COMPANION» (ODEBRAT SPOLUCESTUJÍCÍHO KROMĚ RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA)

3.3.7 Nouzový kontakt

Uvádí se kontaktní údaje osoby, kterou si uživatel určil jako kontaktní osobu pro případ nouze (kontaktní osoba, která může komunikovat s cestujícím během cesty). Údaje, které má uživatel zadat, jsou zobrazeny na obrázcích níže:

 • Jméno: Uživatel vyplní jméno kontaktní osoby pro případ nouze.
 • Příjmení: Uživatel vyplní příjmení kontaktní osoby pro případ nouze.
 • Země: Pole se vztahuje k zemi pobytu kontaktní osoby pro případ nouze.
 • Město: Pole se vztahuje k městu bydliště kontaktní osoby pro případ nouze.
 • Číslo mobilního telefonu: Pole se vztahuje k číslu mobilního telefonu osoby uvedené uživatelem. Uživatel zadá znak plus (+), předvolbu země a telefonní číslo, např. +306989123456.
 • Další telefonní číslo: Pole se vztahuje k jinému telefonnímu číslu kontaktní osoby pro případ nouze.
 • E-mailová adresa: Pole se vztahuje k e-mailové adrese kontaktní osoby pro případ nouze.

3.3.8 Náhled příjezdového formuláře (PLF)

Před definitivním odesláním formuláře si uživatel může zobrazit ve vyskakovacím okně náhled vyplněných údajů pomocí tlačítka Preview (Náhled), jak je patrno na obrázku níže.

3.3.9 Odeslání formuláře PLF

Po zkontrolování údajů může uživatel stisknout tlačítko Submit (Odeslat). Po úspěšném odeslání formuláře je uživatel informován o úspěšném vyplnění formuláře (Zpráva o odeslání formuláře PLF).

Zároveň je uživatel informován o postupu, a sice:

obdrží e-mail (kontrolujte vždy i složku SPAM) o tom, že vyplněný formulář byl úspěšně odeslán a obsahuje unikátní QR kód.

že musí mít u sebe během cesty formulář v elektronické nebo tištěné podobě.

Zároveň uživatel obdrží e-mail na zadanou e-mailovou adresu, jak je patrno z následujícího obrázku.

Kliknutím na odkaz v zaslaném e-mailu si může cestující zobrazit a vytisknout/stáhnout daný formulář PLF.

Uživatel (cestující) si může zobrazit/stáhnout/vytisknout vlastní odeslané formuláře PLF v menu vpravo nahoře (MY PLFs) (MOJE FORMULÁŘE PLF).

3.4 Zpracování údajů v příjezdovém formuláři (PLF).

Uživatel si může zobrazit, vytisknout nebo upravit/aktualizovat údaje v příjezdovém formuláři (před datem příjezdu do uvedeného cíle cesty). Tato volba je dostupná v menu vpravo nahoře v „My PLFs“ (Moje formuláře PLF).

Pokud uživatel zvolí úpravu formuláře PLF, okamžitě se objeví formulář s poli vyplněnými uživatelem. Upravit však nelze všechna pole. První tři karty [karty «Destination» (Cíl cesty) , «Transportation Type» (Druh dopravy), «Before you begin» (Než začnete)] s obsaženými poli budou při aktualizaci formuláře PLF vždy deaktivované. Některá další pole mohou rovněž zůstat uzamčená, zatímco jiná pole lze upravovat a aktualizovat (v závislosti na dané zemi). Uživatel přitom může změnit nebo přidat jakékoliv požadované údaje. Po ukončení změn a stisknutí tlačítka „Submit“ (Odeslat) bude uživateli zaslán e-mail s aktualizovaným formulářem. Kód QR zůstává stejný.

3.5 Smazání formuláře PLF

Cestující může smazat vlastní formuláře PLF v souladu s následujícími pravidly jednotlivých členských zemí, které jsou ve formuláři PLF uvedeny jako cíl cesty. Cestující může smazat formuláře PLF, jestliže tuto možnost určila cílová země a nezměnil se stav formuláře PLF, např. z výchozího stavu „Submitted“ (Odesláno) na „Approved“ (Schváleno), nebo neuplynula lhůta pro odeslání formuláře (v hodinách) vzhledem k příjezdu (datu příjezdu) do země (v daném časovém pásmu) určená jednotlivými členskými zeměmi.

 

4. Často kladené dotazy (FAQ)

Otázka č. 1:

Nefunguje tlačítko odeslání. Co mám dělat?

Odpověď č. 1:

Musíte zavřít okno náhledu (tlačítko Zavřít v dolní části náhledu, viz níže) a poté znovu klikněte na tlačítko „Submit“ (Odeslat).

Další pravděpodobná příčina je, že jste patrně nevyplnil(a) všechna pole formuláře. V tomto případě bude pole červeně orámováno. Ujistěte se, že jste správně zadal(a) všechny povinné údaje.

Otázka č. 2:

Po zadání dat nastal problém s ověřením. Co mohu udělat?

Odpověď č. 2:

Červené označení znamená, že povinné pole musí být vyplněno nebo nastal problém při zadávání dat do jednoho nebo více polí. Datum a hodina odjezdu musí předcházet datu a hodině příjezdu. Zkontrolujte rovněž časová pásma mezi místem odjezdu a příjezdu. Každé datum a časový údaj se uvádí v čase dané země. Nejprve musíte zvolit zemi/místo a teprve poté datum a čas, aby bylo vybráno správné časové pásmo. Stejně tak je důležité ujistit se, že máte zapnutý Javascript ve vašem internetovém prohlížeči.

Mezi datem a časem odjezdu a příjezdu a časovými pásmy musí být logická souvislost, jak je zobrazeno níže:

 

Otázka č. 3:

Nelze stáhnout verzi PDF formuláře EUdPLF z Outlooku.

Odpověď č. 3:

Můžete se přihlásit k platformě a vytisknout ho z MY PLFs (Moje formuláře PLF) (menu vpravo nahoře), jak je popsáno níže:

Otázka č. 4:

Co mám dělat, pokud nemohu nalézt cíl cesty nebo letiště mezi uvedenými?

Odpověď č. 4:

V tomto případě můžete zvolit „OTHER“ (JINÉ) a zadat text v poli níže.

Otázka č. 5:

Při pokusu o registraci nebo obnovení přihlašovacího hesla jsem narazil(a) na problém. Co mám dělat?

Odpověď č. 5:

Pravděpodobně jste při pokusu o registraci nezadal(a) platné přihlašovací heslo. Vaše přihlašovací heslo musí obsahovat alespoň 6 znaků.

Ujistěte se, že nemáte spuštěný Caps Lock a používáte správná jazyková nastavení. Heslo rovněž nesmí obsahovat mezery. Také se ujistěte, že jste správně zadal(a) vaši e-mailovou adresu.

Dále vás prosíme, abyste přihlašovací heslo do formuláře nezadával(a) pomocí funkce kopírovat a vložit.

Ověřovací e-mail může omylem skončit ve složce Spam (nevyžádaná pošta). Ujistěte se, že vždy kontrolujete i složku Spam (složka nevyžádané pošty).

Dále je důležité ujistit se, že jste si již dříve nevytvořil(a) uživatelský účet. Mějte na paměti, že po registraci bude váš uživatelský účet platný po dobu 150 dní nečinnosti od posledního  přihlášení, než bude definitivně smazán.

Přihlašovací heslo můžete obnovit zde: (https://app.euPLF.eu/#/user/login).

Cestující se musejí zaregistrovat v evropské internetové aplikaci EUdPLF a zadat platnou a unikátní e-mailovou adresu a přihlašovací heslo. Cestující obdrží ověřovací e-mail na zadanou e-mailovou adresu (zkontrolujte vždy složku SPAM).

Pro potvrzení a dokončení registrace musí cestující kliknout na odkaz zaslaný na zadanou e-mailovou adresu.

Obnova přihlašovacího hesla – vzor e-mailu:

Otázka č. 6:

Cestuji s rodinou nebo ve skupině a jsem povinen odeslat formulář PLF. Co mám dělat?

Odpověď č. 6:

Každá země má svá vlastní pravidla ohledně toho, kdo musí odeslat formulář PLF (v případě cesty s rodinnými příslušníky některé země umožňují odeslat jeden společný formulář PLF, zatímco jiné země požadují vyplnění formuláře PLF všemi dospělými osobami).

Pro konkrétní požadavky na vyplnění formuláře přejděte do oddílu CESTOVNÍ PROTOKOLY na stránce cíle cesty (landing page) EUdPLF (https://app.euPLF.eu/)a pro zobrazení protokolu zadejte zemi, do níž cestujete.

Pokud cestujete do jiné cílové destinace nebo chcete zkontrolovat, zda platí cestovní omezení, použijte nástroj Evropské unie s názvem Re-open EU kliknutím sem.

Pokud cestujete do jiné cílové země, která umožňuje registrovat rodinné příslušníky v rámci jednoho formuláře PLF, ujistěte se, že jste zaškrtl(a) správné zaškrtávací pole na kartě „Before you begin“ (Než začnete), jak je patrno níže. Pokud vyberete tuto možnost, zobrazí se další dvě karty [Family Companions (Spolucestují-rodinní příslušníci) a Other Companions (Další spolucestující)].

Otázka č. 7:

Cestuji letadlem s přestupem. Jaký cíl cesty mám uvést ve formuláři EUdPLF?

Odpověď č. 7:

V případě letu s přestupem musí uživatel zvolit tuto možnost. V tomto případě se zobrazí nový formulář (viz obrázek níže). 

 

Příklad č. 1 

Londýn–Řím–Sardinie

Let / Úsek č. 1 vaší cesty:

Let / Úsek č. 2 vaší cesty:

Otázka č. 8:

Podařilo se mi odeslat žádost. Ale změnil se čas letu nebo musím provést určité změny. Co mohu udělat?

Odpověď č. 8:

Není nutné odeslat další žádost, protože již odeslaný formulář lze upravit. Přihlaste se prosím k platformě a klikněte na menu vpravo nahoře. Poté zvolte „MyPLFs“ (Moje formuláře PLF) a vyhledejte vaši poslední žádost. Následně klikněte na ikonu tužky, proveďte změny ve vaší žádosti a klikněte na „Submit“ (Odeslat). Na vaši e-mailovou adresu bude zaslán nový ověřovací e-mail.

Otázka č. 9:

Mají cestující odesílat formuláře PLF  jednotlivě, pokud cesta zahrnuje zastávky ve více než jedné zemi?

Odpověď č. 9:

Pokud cestující využije různé dopravní prostředky (loď, letadlo, vlak, autobus), bude obecně vzato nutné vyplnit nový formulář PLF pokaždé, když cestující využije další dopravní prostředek (loď, letadlo, vlak, autobus) pro cestu do jiné země. Výjimečně, pokud cestující cestuje letadlem a cesta zahrnuje navazující lety v různých zemích, odešle pouze jeden formulář PLF pro cílovou zemi. Jestliže však cestující před navazujícím letem opustí letiště, bude muset vyplnit samostatný formulář PLF i pro tuto zemi.

Cestující, kteří cestují výletní lodí, budou muset odeslat formulář PLF jednou a zvolit jako cílovou zemi vylodění (ukončení plavby). Cestující bude muset do systému zadat názvy tranzitních přístavů. Cestující, kteří cestují autem nebo jiným vozidlem, musejí odeslat formulář PLF pokaždé, když vstupují na území státu, který vyžaduje formulář PLF.

Otázka č. 10:

Co má cestující udělat pro vstup na území státu? (prostřednictvím platformy a po vytvoření kódu QR)

Odpověď č. 10:

Před cestou se cestující zaregistruje (jednou) a poté se přihlásí svými přihlašovacími údaji (e-mail/přihlašovací heslo) k platformě a vytvoří formulář dPLF. Je vytvořen kód QR a zobrazen na formuláři PLF. Následně cestující předloží formulář dPLF místním orgánům buď kód QR (zaslaný e-mailem nebo listinnou podobu formuláře dPLF a po skenování může vstoupit na území daného státu.

Otázka č. 11:

Nemohu odeslat žádost, protože neznám číslo místa. Co mohu udělat?

Odpověď č. 11:

Vyplňte pole „Seat Number“ (Číslo místa) –> XXX a dokončete formulář PLF. Jakmile bude znát číslo místa, budete moci již odeslaný formulář PLF upravit a doplnit správné údaje (pokud lze formulář PLF ještě upravit v souladu s pravidly jednotlivých členských států jako cílových zemí). Přihlaste se prosím k platformě a klikněte na menu vpravo nahoře. Poté zvolte „MyPLFs“ (Moje formuláře PLF) a vyhledejte vaši poslední žádost. Následně klikněte na ikonu tužky, proveďte změny ve vaší žádosti a klikněte na „Submit“ (Odeslat). Na vaši e-mailovou adresu bude zaslán nový ověřovací e-mail.

Otázka č. 12:

Zaregistroval(a) jsem se a dorazil mi e-mail. Ale po kliknutí na odkaz se mi zobrazila zpráva: «The URL has expired. Please click here to receive a new email verification URL» (Platnost adresy URL vypršela. Klikněte zde pro zaslání nové ověřovací adresy URL e-mailem).

Odpověď č. 12:

V rámci procesu registrace a obnovení přihlašovacího hesla zašle platforma speciální odkaz na vaši e-mailovou adresu. Na tento odkaz byste měli kliknout do jedné hodiny, jinak vyprší jeho platnost a zobrazí se chybová zpráva „The URL has expired“ (Platnost adresy URL vypršela) a rovněž pokyny pro obdržení dalšího e-mailu s novým odkazem.

 

5. Příloha: Registrace – Ověření uživatelského účtu – Přihlášení – Obnovení hesla

 • Registrace:

Cestující se musejí zaregistrovat v evropské internetové aplikaci EUdPLF a zadat platnou a unikátní e-mailovou adresu a přihlašovací heslo. Vytvořit nový uživatelský účet (registrace a aktivace) lze pouze jednou. Cestující obdrží ověřovací e-mail na zadanou e-mailovou adresu (zkontrolujte vždy složku SPAM).

 1. krok:

Zvolte „Register“ (Registrace).

 1. krok:
 • Zadejte e-mailovou adresu, přihlašovací heslo a zadejte pro potvrzení přihlašovací heslo ještě jednou.
 • Zvolte „Register“ (Registrace) a pokračujte dalšími kroky registrace.

 

POZNÁMKA:

 • Přihlašovací heslo musí obsahovat alespoň 6 znaků.
 • Ujistěte se, že nemáte spuštěný Caps Lock a používáte správná jazyková nastavení.
 • Přihlašovací heslo do formuláře prosím nezadávejte pomocí funkce kopírovat a vložit.

 1. krok:

Zobrazí se zpráva «A link to activate your account has been emailed to the address provided. In case you did not receive the email click here to re-send it.» (Odkaz pro aktivování vašeho uživatelského účtu byl odeslán e-mailem na zadanou adresu. Pokud jste e-mail neobdržel(a), klikněte sem pro opakované odeslání.

POZNÁMKA:

 • Pokud e-mail nedorazil do příchozí pošty, zkontrolujte také složku SPAM nebo ve zprávě zvolte „re-send“ (znovu odeslat).

 1. krok:

Na vaši e-mailovou adresu bude odeslána unikátní adresa URL, na kterou musíte kliknout.

POZNÁMKA:

 • Jestliže e-mail nedorazí do příchozí pošty, zkontrolujte také složku SPAM.

 1. krok:

Zobrazí se zpráva „Your account has been activated. You can now login by using your credentials.“ (Váš uživatelský účet byl aktivován. Nyní se můžete přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů.).

 • Ověření uživatelského účtu:
 1. krok:

V případě, že jste neobdržel(a) e-mail pro ověření uživatelského účtu, klikněte na „click here to re-send it“ (klikněte sem pro opakované odeslání).

 1. krok:

Zadejte e-mailovou adresu a přihlašovací heslo.

POZNÁMKA:

 • Budete muset zadat původní přihlašovací heslo, které jste použili při registraci.

 1. krok:

Zobrazí se zpráva «A link to activate your account has been emailed to the address provided. In case you did not receive the email click here to re-send.» (Odkaz pro aktivování vašeho uživatelského účtu byl odeslán e-mailem na zadanou adresu. Pokud jste e-mail neobdržel(a), klikněte sem pro opakované odeslání.

POZNÁMKA:

 • Pokud e-mail nedorazil do příchozí pošty, zkontrolujte také složku SPAM nebo ve zprávě zvolte „re-send“ (znovu odeslat).

 1. krok:

Na vaši e-mailovou adresu bude odeslána unikátní adresa URL, na kterou musíte kliknout.

POZNÁMKA:

 • Jestliže e-mail nedorazí do příchozí pošty, zkontrolujte také složku SPAM.

 1. krok:

Zobrazí se zpráva „Your account has been activated. You can now login by using your credentials“ (Váš uživatelský účet byl aktivován. Nyní se můžete přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů.).

 • Přihlášení:

Přihlášení probíhá jednoduše. Uživatel musí pouze zadat e-mailovou adresu a přihlašovací heslo k účtu na platformě a poté stisknout „Login“ (Přihlášení). Přihlásit se lze až po registraci (aktivaci uživatelského účtu).

 1. krok:
 • Pro přihlášení zadejte e-mailovou adresu a přihlašovací heslo.
 • Zvolte «Login» (Přihlášení).

POZNÁMKA:

 • Přihlašovací heslo musí obsahovat alespoň 6 znaků.
 • Ujistěte se, že nemáte spuštěný Caps Lock a používáte správná jazyková nastavení.
 • Přihlašovací heslo do formuláře prosím nezadávejte pomocí funkce kopírovat a vložit.

 • Obnova hesla:

V případě, že uživatel ztratí nebo zapomene přihlašovací heslo, může využít možnosti obnovení přihlašovacího hesla. Uživatel musí stisknout tlačítko „Reset Password“ (Obnovit přihlašovací heslo) na přihlašovací stránce. Pokud tato e-mailová adresa patří k existujícímu aktivnímu účtu, obdrží uživatel e-mailovou notifikaci (zkontrolujte vždy složku SPAM), aby si obnovil přihlašovací heslo.

 1. krok:

Zvolte „Reset“ (Obnovit).

 1. krok:
 • Zadejte e-mailovou adresu.
 • Zvolte „Reset“ (Obnovit).

 1. krok:

Zobrazí se zpráva If that email address belongs to an account, we will send you an email to reset your password (Pokud tato e-mailová adresa patří k uživatelskému účtu, zašleme vám e-mail pro obnovu přihlašovacího hesla).

 1. krok:

Na vaši e-mailovou adresu bude odeslána unikátní adresa URL, na kterou musíte kliknout.

POZNÁMKA:

 • Jestliže e-mail nedorazí do příchozí pošty, zkontrolujte také složku SPAM.

 1. krok:
 • Pro obnovení přihlašovacího hesla zadejte přihlašovací heslo a potvrďte ho.
 • Zvolte „Reset“ (Obnovit).

POZNÁMKA:

 • Přihlašovací heslo musí obsahovat alespoň 6 znaků.
 • Ujistěte se, že nemáte spuštěný Caps Lock a používáte správná jazyková nastavení.
 • Přihlašovací heslo do formuláře prosím nezadávejte pomocí funkce kopírovat a vložit.

 1. krok:

Zobrazí se zpráva „Your password has been reset successfully“ (Vaše přihlašovací heslo bylo úspěšně obnoveno).

Obecná pravidla a řešení problémů

 1. Ujistěte se, že máte stabilní připojení k internetu.
 2. Mějte ve vašem internetovém prohlížeči vždy zapnutý JavaScript.
 3. Nepoužívejte pro vyplnění formuláře funkci kopírovat a vložit, ale vypište text ručně. Nekopírujte mezery. Tentýž cestující nemůže odeslat další formulář PLF pro stejné datum příjezdu do stejné cílové země.
 4. Jednotlivé členské země jakožto cíl cesty ve formuláři PLF mohou uplatňovat různá pravidla ohledně polí formuláře (např. povinné/nepovinné, viditelné/skryté, upravitelné, další pole), lhůt pro odeslání, doby uchování formulářů PLF apod.
 5. Vezměte prosím na vědomí, že určitá pole je nutno vyplnit latinkou, zatímco jiná lze vyplnit i v mateřském jazyce. Záleží na zemi původu.
 6. V případě, že u určitého pole nemůžete nalézt požadovanou hodnotu/možnost v rozbalovacím seznamu (např. země, letiště), zvolte „OTHER“ (JINÉ) z rozbalovacího seznamu a zadejte text do prázdného pole.
 7. U polí s rozbalovacími seznamy míst (např. letiště) budete muset nejprve vybrat zemi a poté bude aktivován další rozbalovací seznam, který bude obsahovat hodnoty korespondující s předchozí volbou. Např. budete muset zvolit Země / místo nástupu a poté bude aktivováno výchozí letiště pro výběr nebo manuální zadání.
 8. Formulář PLF bude odeslán na e-mailovou adresu cestujícího. Cestující si ho může rovněž zobrazit/vytisknout/stáhnout z uživatelského menu v aplikaci.
 9. Formulář PLF bude automaticky vymazán ze systému po uplynutí doby uchovávání stanovené cílovou zemí.
 10. U e-mailové adresy nejsou rozlišována velká a malá písmena.
 11. Cestující může odeslat a upravit/aktualizovat formulář PLF na základě lhůt pro odeslání stanovených jednotlivými členskými zeměmi. Může tak učinit před i po datu příjezdu.
 12. Automatické vyplňování polí. Některé osobní údaje jsou uloženy nebo případně přeneseny z předchozích formulářů PLF a automaticky předvyplněny v novém formuláři PLF. Formulář PLF bude možné upravovat. Karta „Personal information“ (Osobní údaje) a „Permanent Address“ (Trvalá adresa) budou v tomto případě použity.
 13. Všechna uvedená pravidla jsou obecného charakteru a jednotlivé země mají možnost uplatňovat různé varianty.
 14. V rámci procesu registrace a obnovení přihlašovacího hesla zašle platforma speciální odkaz na vaši e-mailovou adresu. Na tento odkaz byste měli kliknout do jedné hodiny, jinak vyprší jeho platnost a zobrazí se chybová zpráva „The URL has expired“ (Platnost adresy URL vypršela) a rovněž pokyny pro obdržení dalšího e-mailu s novým odkazem.
 15. V případě momentálního problému (např. pomalé připojení k internetu) bude zobrazena následující zpráva „A connection to the website could not be established. Please check that you have an active internet connection and try again later.“ (Spojení s webem nebylo možné vytvořit. Zkontrolujte, že máte aktivní připojení k internetu a zkuste to znovu později.
 16. V aktuální verzi EUdPLF existuje obecné pravidlo, že tentýž cestující (tentýž uživatelský účet navázaný na konkrétní e-mailovou adresu) nemůže odeslat další formulář PLF pro stejné datum příjezdu do stejné cílové země.

Platí následující pravidla:

 • Podle cestovních protokolů by v každé zemi mohl být uživatelský účet použit pro vyplnění a odeslání formuláře dPLF pro rodinné příslušníky nebo skupinu nebo osoby bez počítačových dovedností.
 • 1 formulář dPLF na tentýž cestovní pas nebo stejný občanský průkaz na tentýž den příjezdu a cílovou zemi (existuje-li cestovní pas nebo občanský průkaz v tomto pořadí)
 • 1 formulář dPLF na tentýž den příjezdu a cílovou zemi (neexistuje-li ani cestovní pas ani občanský průkaz).

V2.7 – 29/03/2022