Съществуващи национални формуляри за локация на пътници

  Страна/държава PLF за пристигащи по: Линк/връзка към националния цифров портал PLF
Въздух Море Суша
1.         БЕЛГИЯ V V V https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
2.         ХЪРВАТСКА V V V https://entercroatia.mup.hr/
3.         КИПЪР V https://cyprusflightpass.gov.cy/
4.         ЧЕХИЯ V V V https://plf.uzis.cz/
5.         ЕСТОНИЯ V V V https://iseteenindus.terviseamet.ee
6.         ГЕРМАНИЯ V V V

https://www.einreiseanmeldung.de/#/

7.         ГЪРЦИЯ V V V https://travel.gov.gr/#/
8.         ИРЛАНДИЯ V V

https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-us/

9.         ЛАТВИЯ V V V https://covidpass.lv/en/
10.     ЛИТВА V V V https://keleiviams.nvsc.lt/en/form
11.     ПОЛША V https://www.gov.pl/klp
11.     ПОРТУГАЛИЯ V https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card
12.     РЕПУБЛИКА СЛОВАКИЯ V https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/6c3790ce1a4c1579826bbd869ed5ccbeaeee
13.     ИСПАНИЯ V https://www.spth.gob.es/
14.     Великобри
тания
V V V https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk