Note to all travellers:

The official portal for passengers travelling to France, Malta, and Slovenia to complete the simplified PLF is app.euplf.eu.

Any other websites that act as intermediaries, are not approved, and are considered to be fraudulent. We therefore advise travellers to complete their PLFs directly on app.euplf.eu.

Please note that app.euplf.eu is a free of charge tool and there is no charge connected to the completion of a PLF form for any of the supported Countries/Destinations. Any website which charges you or requires you to input your debit/credit card info to complete your PLF when travelling to the destinations mentioned above, is not approved and is considered to be fraudulent.

Europejski formularz cyfrowego lokalizatora pasażerów (dPLF)

Witamy w unijnej aplikacji dotyczącej wspólnych cyfrowych formularzy lokalizatorów pasażerów (dPLF) dla sektora lotniczego, morskiego (rejsy wycieczkowe i promy) i naziemnego (autobusy, pociągi, samochody).

 

Co to jest cyfrowy formularz lokalizatora pasażerów i w jaki sposób wykorzystywane są dane?

Formularze lokalizatora pasażerów (PLF) są wykorzystywane przez organy zdrowia publicznego w celu ułatwienia śledzenia kontaktów w przypadku, gdy podróżni są narażeni na chorobę zakaźną podczas podróży samolotem lub samolotem, statkiem (rejs wycieczkowy/prom), koleją, autobusem lub samochodem. Informacje dostarczane przez podróżnych w PLF mogą być wykorzystywane przez organy zdrowia publicznego w krajach docelowych do szybkiego kontaktowania się z podróżnymi w celu ochrony zdrowia podróżnych i ich kontaktów, a także zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się chorób.

Kraje, które wymagają ukończenia PLF, korzystają obecnie z papierowych formularzy lokalizatorów pasażerów lub opracowały krajowe systemy online. W świetle pandemii COVID-19 opracowano aplikację internetową dla unijnego cyfrowego formularza lokalizatora pasażerów (dPLF), aby ułatwić korzystanie z PLF podczas transgranicznych zagrożeń dla zdrowia. Ten cyfrowy format pozwala na łatwiejsze i szybsze gromadzenie i wymianę danych między zainteresowanymi stronami, dzięki czemu śledzenie kontaktów jest bardziej skuteczne i wydajne. Niektóre kraje łączą dPLF z polityką testowania lub kwarantanny dla podróżnych.

 

Kto musi wypełnić cyfrowy formularz lokalizatora pasażerów?

Pasażerowie podróżujący do jednego z poniższych krajów (jako miejsca docelowego) powinni wypełnić formularz lokalizatora pasażerów za pośrednictwem europejskiego cyfrowego formularza lokalizatora pasażerów (dPLF)

 • Malta
 • Słowenia

Każdy kraj ma własną politykę dotyczącą tego, kto musi wypełnić PLF (niektóre kraje wybierają w przypadku, gdy rodzina podróżuje razem, tylko jeden członek rodziny musi wypełnić PLF, a inne kraje wymagają, aby każda dorosła osoba ukończyła indywidualny PLF).

Szczegółowe wymagania dotyczące wypełniania formularza można znaleźć w sekcji PROTOKOŁY PODRÓŻY i wybrać kraj, do którego podróżujesz, aby przeczytać jego protokół.

Jeśli podróżujesz do innego miejsca docelowego i/lub chcesz sprawdzić, czy obowiązują jakieś ograniczenia w podróżowaniu, sprawdź narzędzie Unii Europejskiej zatytułowane Ponownie otwórz UE, klikając tutaj.

 

Jakie dane muszę posiadać, aby ukończyć dPLF?

Podróżni mogą zostać poproszeni o podanie informacji na temat:

 • Informacje o transporcie i podróży
 • Dane osobowe
 • Informacje kontaktowe
 • Stałe informacje adresowe
 • Poprzednie zakwaterowanie
 • Adres tymczasowy
 • Towarzysze podróży
 • Informacje kontaktowe w nagłych wypadkach

 

Kiedy podróżni powinni wypełnić formularz cyfrowego lokalizatora pasażerów we wniosku UE dotyczącym dPLF?

 • Podróż statkiem wycieczkowym (przed zejściem na ląd)
 • Podróż promem (przed wejściem na pokład)
 • Podróż pociągiem, autobusem lub samochodem (przed rozpoczęciem podróży)
 • Podróż samolotem (po odprawie i przed wejściem na pokład)

 

Jaka jest procedura wypełniania cyfrowego formularza lokalizatora pasażerów?

Podróżni zostaną poproszeni o wybranie kraju docelowego i środków podróży (samolot, statek wycieczkowy, prom, pociąg, autobus, samochód).

W zależności od ich odpowiedzi podróżni będą:

 • kierowani do istniejących krajowych baz danych krajów w celu wypełnienia formularzy lokalizatora pasażerów. W takim przypadku należy przestrzegać instrukcji krajowych lub
 • w przypadku krajów, które nie posiadają krajowych baz danych, podróżni wypełnią formularz online za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej zawierającej cyfrowe formularze lokalizatora pasażerów (dPLF).

 

Jaka jest procedura wypełniania dPLF w aplikacji internetowej dPLF UE?

 

KROK 1: Zarejestruj się

Podróżni muszą zarejestrować się w aplikacji internetowej dPLF UE, podając prawidłowy adres e-mail i hasło.

Podróżni otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem na podany przez siebie adres e-mail.

Aby potwierdzić i dokończyć rejestrację, podróżni muszą kliknąć link wysłany na podany adres e-mail.

KROK 2: Ukończ dPLF

Podróżni zostaną poproszeni o podanie informacji na temat:

 • Informacje o transporcie i podróży
 • Dane osobowe
 • Informacje kontaktowe
 • Stałe informacje adresowe
 • Poprzednie zakwaterowanie
 • Adres tymczasowy
 • Towarzysze podróży
 • Informacje kontaktowe w nagłych wypadkach

KROK 3: Przejrzyj i prześlij dPLF

Przed złożeniem formularza podróżny będzie mógł podejrzeć wypełnione dane i w razie potrzeby je edytować. Po wypełnieniu cyfrowego formularza lokalizatora pasażerów podróżni powinni nacisnąć przycisk przesyłania. Podróżni otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem po złożeniu dPLF.

KROK 4: Odbierz kod QR

Podróżni otrzymają dPLF z unikalnym kodem Szybkiej Odpowiedzi (QR) i zostaną powiadomieni e-mailem (poczta będzie zawierać kod QR i link do pobrania dPLF w formacie PDF).

 

 

Co będę musiał zrobić po przyjeździe?

Po przyjeździe podróżny zostanie poproszony o okazanie kodu QR regionalnemu / lokalnemu kontrolerowi / inspektorowi w punkcie wejścia kraju docelowego (PoE).

Na podstawie informacji zawartych w dPLF właściwy organ zastosuje środki zdrowotne mające zastosowanie w każdym państwie członkowskim.

 

Czy powinienem skorzystać z europejskiej platformy internetowej PLF lub systemu krajowego, aby przesłać mój PLF?

Niektóre kraje opracowały własne systemy składania PLF. Niektóre inne kraje korzystają z europejskiego systemu dPLF. Ponadto kraj może korzystać z systemu krajowego dla określonych rodzajów transportu i korzystać z europejskiego systemu dPLF dla innych rodzajów transportu.

Przy pierwszych krokach składania wniosku za pośrednictwem europejskiego PLF, wniosek poinformuje podróżnego, czy musi złożyć PLF za pośrednictwem systemu danego kraju lub za pośrednictwem europejskiego systemu dPLF. W pierwszym przypadku podróżny zostanie poproszony o odwiedzenie strony internetowej systemu danego kraju. W każdym innym przypadku podróżny będzie kontynuował wypełnianie PLF za pośrednictwem europejskiego systemu dPLF.

 

Czy muszę złożyć osobny PLF, jeśli moja podróż obejmuje przystanki w więcej niż jednym kraju?

Co do zasady, gdy podróżny korzysta z różnych środków transportu (statek, samolot, pociąg, autobus), wówczas nowy PLF powinien być wypełniony za każdym razem, gdy podróżny wsiada do nowego środka transportu (statek, samolot, pociąg, autobus) w celu podróży do innego kraju. W drodze wyjątku, gdy podróżni podróżują samolotem, a podróż obejmuje loty przesiadkowe w różnych krajach/krajach, wówczas dla kraju docelowego należy złożyć tylko jeden PLF. Jeśli jednak podróżny wydostanie się poza lotnisko, przed wejściem na pokład lotu przesiadkowego, należy wypełnić oddzielny PLF również dla tego kraju.

Podróżni podróżujący statkiem wycieczkowym będą musieli jednokrotnie przedłożyć PLF i wybrać jako kraj docelowy kraj ostatecznego zejścia na ląd (koniec rejsu). Podróżny będzie musiał wypełnić w systemie elektronicznym nazwy portów, do których zawija rejs.

Podróżni podróżujący samochodem muszą składać PLF za każdym razem, gdy wjeżdżają do kraju, który wymaga przedłożenia dPLF.