Note to all travellers:

The official portal for passengers travelling to France, Malta, and Slovenia to complete the simplified PLF is app.euplf.eu.

Any other websites that act as intermediaries, are not approved, and are considered to be fraudulent. We therefore advise travellers to complete their PLFs directly on app.euplf.eu.

Please note that app.euplf.eu is a free of charge tool and there is no charge connected to the completion of a PLF form for any of the supported Countries/Destinations. Any website which charges you or requires you to input your debit/credit card info to complete your PLF when travelling to the destinations mentioned above, is not approved and is considered to be fraudulent.

Europees digitaal traceringsformulier voor passagiers (dPLF)

Welkom bij het Europese systeem voor digitale traceringsformulieren voor passagiers (digital Passenger Locator Form, dPLF) voor vervoer via de lucht, de zee (cruise en ferry) en over land (bus, trein, auto).

 

Wat is een digitaal traceringsformulier voor passagiers (dPLF) en hoe worden de gegevens gebruikt?

Traceringsformulieren voor passagiers (Passenger Locator Forms, PLF’s) worden door volksgezondheidsinstanties gebruikt bij contactonderzoek wanneer reizigers worden blootgesteld aan een besmettelijke ziekte tijdens hun reis per vliegtuig, boot (cruise of ferry), trein, bus of auto. Volksgezondheidsinstanties in een land van bestemming kunnen de informatie die reizigers opgeven in PLF’s gebruiken om snel contact op te nemen met reizigers, met als doel de gezondheid van reizigers en hun contacten te beschermen en verdere verspreiding van een ziekte te voorkomen.

Landen die het invullen van een PLF verplicht stellen, maken momenteel gebruik van papieren traceringsformulieren voor passagiers of hebben nationale online systemen ontwikkeld. In het kader van de COVID-19-pandemie is er een webapplicatie ontwikkeld voor een Europees digitaal traceringsformulier voor passagiers (dPLF) om het gebruik van PLF’s bij grensoverschrijdende gezondheidsrisico’s makkelijker te maken. Deze digitale vorm maakt het verzamelen en uitwisselen van gegevens tussen betrokken partijen eenvoudiger en sneller, waardoor het contactonderzoek effectiever en efficiënter verloopt. Sommige landen koppelen het dPLF aan het test- of quarantainebeleid voor reizigers.

 

Wie moet het digitale traceringsformulier voor passagiers (dPLF) invullen?

Reizigers die naar een van de onderstaande landen (als eindbestemming) reizen moeten een digitaal traceringsformulier voor passagiers (dPLF) invullen.

 • Malta
 • Slovenië

Elk land heeft zijn eigen beleid met betrekking tot wie het PLF in moet vullen (sommige landen kiezen ervoor om, in het geval dat een familie samen reist, maar één familielid het PLF in te laten vullen en andere landen vereisen dat elk volwassen persoon een individueel PLF invult).

Zie voor specifieke vereisten over het invullen van het formulier het bovenstaande REISPROTOCOLLEN en selecteer het land waarnaar u reist om het betreffende protocol te lezen.

Als u naar een andere bestemming reist en/of als u wilt weten of er bepaalde inreisbeperkingen gelden, gaat u naar de website Re-open EU van de Europese Unie door hier te klikken.

 

Welke gegevens heb ik nodig om het digitale traceringsformulier voor passagiers (dPLF) in te vullen?

Reizigers kunnen worden gevraagd om de volgende informatie te verstrekken:

 • gegevens over het vervoer en de reis;
 • persoonlijke gegevens;
 • contactgegevens;
 • vaste adresgegevens (woonadres);
 • vorige accommodatie (indien van toepassing);
 • tijdelijk adres (indien van toepassing);
 • reisgenoten (indien van toepassing);
 • contactgegevens voor noodgevallen.

 

Wanneer moeten reizigers het digitale traceringsformulier voor passagiers (dPLF) in het Europese dPLF-systeem invullen?

 • Bij reizen via een cruiseschip (vóór het van boord gaan)
 • Bij reizen via een ferry (vóór het aan boord gaan)
 • Bij reizen via trein, bus of auto (vóór het instappen)
 • Bij reizen via een vliegtuig (ná het inchecken en vóór het instappen)

 

Wat is de procedure voor het invullen van het digitale traceringsformulier voor passagiers (dPLF)?

Reizigers wordt gevraagd om het land van bestemming en het vervoermiddel (vliegtuig, cruiseschip, ferry, trein, bus, auto) te kiezen.

Afhankelijk van hun antwoord:

 • worden reizigers naar het bestaande nationale digitale PLF-systeem van een land geleid voor het invullen van een traceringsformulier voor passagiers (PLF). In dat geval moeten de nationale instructies worden gevolgd,

of

 • voor landen die geen eigen nationaal digitaal PLF-systeem hebben, maar wel aangesloten zijn bij het Europese digitale PLF-systeem, vullen reizigers het digitale formulier in via het Europese systeem voor digitale traceringsformulieren voor passagiers (dPLF’s).

 

Wat is de procedure voor het invullen van het digitale traceringsformulier voor passagiers (dPLF) in het Europese dPLF-systeem?

STAP 1: Registreren

Reizigers moeten zich registreren in de Europese dPLF-app door een geldig e-mailadres en wachtwoord op te geven.

Reizigers ontvangen een bevestigingsmail via het e-mailadres dat ze hebben opgegeven.

Om de registratie te valideren en voltooien moeten reizigers op de link klikken die naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

 

STAP 2: Het dPLF invullen

Reizigers wordt gevraagd de volgende informatie te geven:

 • gegevens over het vervoer en de reis;
 • persoonlijke gegevens;
 • contactgegevens;
 • vaste adresgegevens (woonadres);
 • vorige accommodatie (indien van toepassing);
 • tijdelijk adres (indien van toepassing);
 • reisgenoten (indien van toepassing);
 • contactgegevens voor noodgevallen.

 

STAP 3: Controleren en indienen van het dPLF

Reizigers kunnen de ingevulde gegevens vóór het indienen van het formulier nogmaals bekijken en deze zo nodig aanpassen. Wanneer het digitale traceringsformulier voor passagiers (dPLF) volledig is ingevuld, kan men op de knop Verzenden drukken. De reiziger ontvangt een bevestigingsmail wanneer het dPLF is ingediend.

 

STAP 4: De QR-code ontvangen

Reizigers krijgen een bericht via e-mail en ontvangen het dPLF via een unieke QR-code en (in de e-mail staat de QR-code en een link om het dPLF als PDF-bestand te downloaden).

 

Wat moet ik doen bij aankomst?

Bij aankomst wordt de reiziger gevraagd om de QR-code te tonen aan de lokale inspecteur/controleur. Op basis van de in het dPLF verstrekte informatie geven de bevoegde instanties de gezondheidsmaatregelen aan die in het betreffende land gelden.

 

Moet ik het Europese digitale PLF-systeem gebruiken of een nationaal systeem voor het indienen van mijn dPLF?

Sommige landen hebben een eigen systeem voor het indienen van dPLF’s. Andere landen maken gebruik van het Europese dPLF-systeem. Daarnaast kan een land ook een nationaal systeem gebruiken voor het ene vervoermiddel en het Europese dPLF-systeem voor het andere vervoermiddel.

Bij de eerste stappen voor het indienen van het dPLF, meldt de app aan de reiziger dat hij of zij het dPLF moet indienen via het systeem van een bepaald land of via het Europese dPLF-systeem. In het eerste geval wordt de reiziger verwezen naar de webpagina van het specifieke systeem van dat land. In het tweede geval gaat de reiziger door met het invullen van het dPLF via het Europese dPLF-systeem.

 

Moet ik een aparte dPLF indienen als ik tijdens mijn reis naar meer dan één land ga?

In het algemeen geldt dat er, bij gebruik van verschillende vervoermiddelen, telkens een nieuw dPLF moet worden ingevuld als reizigers overstappen op een ander vervoermiddel (boot, vliegtuig, trein, bus) om naar een ander land te gaan. Een uitzondering hierop is wanneer reizigers met het vliegtuig reizen en tijdens hun vlucht moeten overstappen in een land / in verschillende landen. In dat geval hoeft er slechts één dPLF te worden ingediend: voor het uiteindelijke land van bestemming. Wanneer de reiziger echter buiten het vliegveld komt voordat hij of zij overstapt in het volgende vliegtuig, dan moet er ook voor dit land een aparte dPLF worden ingevuld.

Reizigers op cruiseschepen moeten de dPLF eenmalig indienen en als land van bestemming het land kiezen waar ze uiteindelijk van boord gaan (waar de cruise eindigt). De reiziger moet in het elektronische systeem de namen opgeven van de havens die het cruiseschip aandoet.

Reizigers die met de auto reizen moeten telkens wanneer ze een land binnenkomen waarin indiening van een dPLF verplicht is een dPLF indienen.