Note to all travellers:

The official portal for passengers travelling to France, Malta, and Slovenia to complete the simplified PLF is app.euplf.eu.

Any other websites that act as intermediaries, are not approved, and are considered to be fraudulent. We therefore advise travellers to complete their PLFs directly on app.euplf.eu.

Please note that app.euplf.eu is a free of charge tool and there is no charge connected to the completion of a PLF form for any of the supported Countries/Destinations. Any website which charges you or requires you to input your debit/credit card info to complete your PLF when travelling to the destinations mentioned above, is not approved and is considered to be fraudulent.

Europeiskt Digitalt Passagerarlokaliseringsformulär(dPLF)

Välkommen till EU-applikationen om gemensamma digitala passagerarlokaliseringsformulär (dPLF) för flyg-, sjöfarts- (kryssnings- och färjetrafik) och marktransporter (buss, tåg, bil).

 

Vad är ett digitalt Passenger Locator Form och hur används data?

Passenger Locator Forms (PLF) används av folkhälsomyndigheter för att underlätta kontaktspårning i fall resenärer utsätts för en infektionssjukdom under sin resa med flygplan eller luftfartyg, skepp (kryssningsfartyg/färja), järnväg, buss eller bil. Information som resenärer tillhandahåller i PLF kan användas av folkhälsomyndigheter i destinationsländer för att snabbt kunna kontakta resenärer, med målet att skydda resenärers och deras kontakters hälsa, samt förhindra ytterligare sjukdomsspridning.

Länder som kräver komplettering av PLF använder för närvarande pappersbaserade passagerarlokaliseringsformulär eller har utvecklat nationella onlinesystem. I ljuset av covid-19-pandemin utvecklades en webbapplikation för en EU digital Passenger Locator Form (dPLF) för att underlätta användningen av PLF under hälsohot över de nationella gränserna. Detta digitala format möjliggör enklare och snabbare datainsamling och utbyte mellan intressenter, vilket gör kontaktspårningen mer effektiv. Vissa länder kopplar ihop dPLF med test- eller karantänpolicyn för resenärerna.

 

Vem måste fylla i det digitala passagerarlokaliseringsformuläret?

Passagerare som reser till något av nedanstående länder (som deras slutdestination) bör fylla i ett formulär för passagerarlokalisering via European Digital Passenger Locator Form (dPLF)

 • Malta
 • Slovenien

Varje land har sin egen politik angående vem som ska komplettera PLF (vissa länder väljer, i fall en familj reser tillsammans, att endast en medlem av familjen måste komplettera PLF och andra länder kräver att varje vuxen person kompletterar ett individuellt PLF).

För specifika krav för att fylla i formuläret, se avsnittet RESEPROTOKOLL, och välj det land du reser till för att läsa dess protokoll.

Om du reser till en annan destination och/eller vill kontrollera om några resebegränsningar gäller, vänligen kontrollera EU-verktyget Re-open EU genom att klicka här.

 

Vilka data behöver jag ha för att fylla i dPLFet?

Resenärer kan uppmanas att lämna information om:

 • Transport- och reseinformation
 • Personlig information
 • Kontaktinformation
 • Permanent adressinformation
 • Tidigare övernattningar
 • Temporär adress
 • Reskamrater
 • Kontaktinformation för nödsituationer

 

När ska resenärer fylla i det digitala passagerarlokaliseringsformuläret i EU-applikationen för dPLF?

 • Resa med kryssningsfartyg (före landstigning)
 • Resa med färja (före ombordstigning)
 • Resa med tåg, buss eller bil (före ombordstigning)
 • Resa med flyg (efter incheckning och före ombordstigning)

 

Vad är proceduren för att fylla i det digitala formuläret för passagerarlokalisering (dPLF)?

Resenärer kommer att bli ombedda att välja destinationsland och resesätt (flygplan, kryssningsfartyg, färja, tåg, buss, bil).

Beroende på deras svar kommer resenärerna antingen:

 • att hänvisas till ländernas befintliga nationella databaser för att fylla i passagerarlokaliseringsformulären. I detta fall måste de nationella instruktionerna följas eller
 • för länder som inte har nationella databaser kommer resenärer att fylla i onlineformuläret via EU:s digitala Passenger Locator Forms (dPLFs) webbapplikation.

 

Hur är proceduren för att fylla i dPLF i EU:s dPLF-webbapplikation?

 

STEG 1: Registrera dig

Resenärer måste registrera sig i EU:s webbapplikation dPLF genom att ange en giltig e-postadress och ett lösenord.

Resenärer kommer att få en bekräftelse via e-post i den e-postadress de angett.

För att validera och komplettera registreringen måste resenärer klicka på länken som skickas till den angivna e-postadressen.

STEG 2: Komplettera dPLF

Resenärer kommer att uppmanas att lämna information om:

 • Transport- och reseinformation
 • Personlig information
 • Kontaktinformation
 • Permanent adressinformation
 • Tidigare övernattningar
 • Temporär adress
 • Reskamrater
 • Kontaktinformation för nödsituationer

STEG 3: Granska och skicka in dPLF

Innan formuläret skickas in kommer resenärerna att kunna förhandsgranska de uppgifter de har fyllt i och redigera dem vid behov. Efter att ha fyllt i det digitala passagerarlokaliseringsformuläret ska resenärerna trycka på knappen Skicka. Resenärerna kommer att få en bekräftelse via e-post när dPLF skickas in.

STEG 4: Ta emot QR-koden

Resenärer kommer att få dPLF med sin unika Quick Response (QR)-kod och kommer att meddelas via e-post (e-postmeddelandet kommer att innehålla QR-koden och en länk för att ladda ner dPLF i PDF-format).

 

 

Vad måste jag göra vid ankomsten?

Vid ankomst kommer resenären att bli ombedd att visa QR-koden för den regionala/lokala kontrollanten/inspektören på PoE.

Baserat på informationen i dPLF kommer den behöriga myndigheten att tillämpa de hälsoåtgärder som är tillämpliga i varje medlemsstat.

 

Ska jag använda den europeiska PLF-webbplattformen eller ett nationellt system för att skicka in min PLF?

Vissa länder har utvecklat sina egna system för inlämning av PLF. Vissa andra länder använder det europeiska dPLF-systemet. Dessutom kan ett land använda det nationella systemet för specifika transportsätt och använda det europeiska dPLF-systemet för andra transportsätt.

I de första stegen av inlämningen genom den europeiska PLF, kommer applikationen att informera resenären om han/hon behöver lämna in en PLF genom ett lands specifika system eller genom det europeiska dPLF-systemet. I det första fallet kommer resenären att uppmanas att besöka webbsidan för detta lands specifika system. I alla andra fall kommer resenären att fortsätta att komplettera PLF genom det europeiska dPLF-systemet.

 

Måste jag lämna in ett separat PLF om min resa innehåller uppehåll i mer än ett land?

Som en allmän regel när resenären använder olika transportmedel (fartyg, flygplan, tåg, buss) ska ett nytt PLF göras varje gång resenären går ombord på ett nytt transportmedel (fartyg, flygplan, tåg, buss) för att resa till ett annat land. Som ett undantag, när resenärer reser med flyg, och resan inkluderar anslutningsflyg i olika land/länder, ska endast ett PLF lämnas in för det slutliga destinationslandet. Men om resenären tar sig utanför flygplatsen, innan han/hon går ombord på anslutningsflyget, bör ett separat PLF också göras för detta land.

Resenärer som reser med ett kryssningsfartyg måste lämna in PLF en gång och välja som destinationsland landet för deras slutliga landstigning (slutet på kryssningen). Resenären måste fylla i i det elektroniska systemet namnen på de hamnar som kryssningsfartyget anlöper.

Resenärer som reser med bil måste lämna in ett PLF varje gång de reser in i ett land som kräver inlämning av dPLF.