Note to all travellers:

The official portal for passengers travelling to France, Malta, and Slovenia to complete the simplified PLF is app.euplf.eu.

Any other websites that act as intermediaries, are not approved, and are considered to be fraudulent. We therefore advise travellers to complete their PLFs directly on app.euplf.eu.

Please note that app.euplf.eu is a free of charge tool and there is no charge connected to the completion of a PLF form for any of the supported Countries/Destinations. Any website which charges you or requires you to input your debit/credit card info to complete your PLF when travelling to the destinations mentioned above, is not approved and is considered to be fraudulent.

Evropski elektronski obrazec za sledenje potnikov (dPLF)

Dobrodošli v aplikaciji Evropskega elektronskega obrazca za sledenje potnikov (dPLF) v letalskem, pomorskem (križarke, trajekti) in kopenskem (avtobus, vlak, avto) prometu.

 

Kaj je elektronski obrazec za sledenje potnikov in kako se zbrani podatki uporabljajo?

Javnozdravstvene oblasti uporabljajo obrazec za slednje potnikov (PLF) za lažje sledenje stikom, v primeru da so potniki med potovanjem z letalom, ladjo (križarjenje / trajekt), vlakom, avtobusom ali avtomobilom izpostavljeni nalezljivi bolezni. Javnozdravstvene oblasti v ciljnih državah lahko informacije, ki jih potniki posredujejo v PLF, uporabijo za hitro vzpostavitev stika s potniki, z namenom, da bi zaščitili zdravje teh potnikov in njihovih stikov ter preprečili nadaljnje širjenje nalezljive bolezni.

Države, ki zahtevajo izpolnitev obrazca PLF, trenutno uporabljajo tiskano obliko obrazcev za sledenje potnikov ali pa so razvile svoje nacionalne spletne aplikacije. V luči pandemije COVID-19 je bila razvita spletna aplikacija za Evropski elektronski obrazec za sledenje potnikov (dPLF), ki olajša uporabo PLF pri čezmejnih nevarnostih za zdravje. Elektronska oblika obrazca omogoča lažje in hitrejše zbiranje podatkov in njihovo izmenjavo med deležniki, zaradi česar je sledenje stikov bolj učinkovito in uspešno. Nekatere države PLF povezujejo s testiranjem ali politiko dodeljevanja karanten za potnike.

 

Kdo mora izpolniti elektronski obrazec za sledenje potnikov?

Potniki, ki potujejo v eno od spodaj naštetih držav (končna destinacija), morajo izpolniti elektronski obrazec za sledenje potnikov preko aplikacije EU dPLF:

Malta
Slovenija

Vsaka država ima svojo politiko izpolnjevanja PLF (nekatere države se odločijo, da mora PLF izpolniti le en izmed družinskih članov, če družina potuje skupaj; druge države pa zahtevajo, da vsaka oseba izpolni svoj PLF).

Za posebne zahteve glede izpolnjevanja obrazca glejte razdelek PROTOKOLI POTOVANJ in izberite državo, v katero potujete ter preberite njen protokol.

Če želite preveriti, ali za državo članico Evropske unije, v katero želite potovati, veljajo omejitve vstopa, uporabite orodje Re-open EU.

 

Kateri podatki so potrebni za izpolnitev obrazca dPLF?

To je odvisno od zahtev posamezne ciljne države:

 • Podatke o prevozu in potovanju
 • Osebne podatke
 • Kontaktne podatke
 • Podatke o stalnem naslovu
 • Podatke o prejšnji nastanitvi
 • Podatke o začasnem naslovu
 • Podatke o spremljevalcih na potovanju
 • Kontaktne podatke za nujne primere

 

Kdaj naj potniki izpolnijo elektronski obrazec za sledenje potnikov (dPLF)?

To je odvisno od zahtev posamezne ciljne države. Praviloma velja:

 • Potovanje s križarko (pred izkrcanjem)
 • Potovanje s trajektom (pred vkrcanjem)
 • Potovanje z vlakom, avtobusom ali avtomobilom (pred začetkom potovanja)
 • Potovanje z letalom (po prijavi in pred vkrcanjem)

 

Kakšen je postopek za izpolnjevanje elektronskega obrazca za sledenje potnikov (dPLF)?

Potniki morajo najprej izbrati ciljno državo in način potovanja (letalo, križarka, trajekt, vlak, avtobus, avto). Glede na izbiro, bodo potniki usmerjeni:

 • v obstoječo nacionalno zbirko podatkov ciljne države, kjer bodo povabljeni k izpolnitvi PLF obrazca. V tem primeru je treba upoštevati navodila te ciljne države

ali

 • v primeru, ko države nimajo nacionalnih zbirk podatkov, bodo potniki elektronski obrazec dPLF izpolnili preko evropskega elektronskega sistema za sledenje potnikov (EU dPLF).

 

Kakšen je postopek za dokončanje dPLF, ko nas sistem usmeri na evropski elektronski sistem za sledenje potnikov (EU dPLF)?

 

 1. KORAK: Registracija

Potniki se morajo prijaviti v spletno aplikacijo EU dPLF z veljavnim elektronskim naslovom in geslom.

Potniki prejmejo potrditveno elektronsko sporočilo na elektronski naslov, ki so ga navedli.

Za potrditev in dokončanje registracije morajo potniki klikniti povezavo, ki so jo prejeli na elektronski naslov.

 

 1. KORAK: Izpolnite dPLF

Potniki zagotovijo:

 • Podatke o prevozu in potovanju
 • Osebne podatke
 • Kontaktne podatke
 • Podatke o stalnem naslovu
 • Podatke o prejšnji nastanitvi
 • Podatke o začasnem naslovu
 • Podatke o spremljevalcih na potovanju
 • Kontaktne podatke za nujne primere

 

 1. KORAK: Preglejte in oddajte dPLF

Pred oddajo obrazca si bo potnik lahko ogledal izpolnjene podatke in jih po potrebi uredil. Potem, ko potniki izpolnijo elektronski PLF obrazec za sledenje potnikov, pritisnejo gumb za oddajo. Potniki bodo po predložitvi potrdila dPLF prejeli potrditveno elektronsko sporočilo.

 

 1. KORAK: Prejem QR kode (Quick Response code)

Potniki bodo po elektronski pošti prejeli svoj obrazec dPLF in QR kodo (elektronsko sporočilo bo vsebovalo QR kodo in povezavo za prenos obrazca dPLF v obliki PDF).

 

Kaj moram storiti ob prihodu v ciljno državo?

Ob prihodu je lahko potnik pozvan, da pokaže QR kodo regionalnemu/lokalnemu nadzorniku/inšpektorju. Na podlagi informacij iz dPLF bo pristojni organ navedel zdravstvene ukrepe, ki veljajo v ciljni državi.

 

Ali naj za oddajo svojega PLF obrazca uporabim EU spletno aplikacijo ali nacionalni sistem za oddajo PLF?

Nekatere države so razvile lastne sisteme za oddajo PLF, druge države za izpolnitev dPLF uporabljajo evropsko aplikacijo. Poleg tega lahko država uporablja nacionalni sistem samo za določene načine prevoza, evropsko aplikacijo dPLF pa za druge načine prevoza.

Na prvem koraku za izpolnitev PLF obrazca, bo aplikacija na podlagi navedbe o vrsti prevoza in ciljni državi potnika obvestila, ali mora PLF oddati preko nacionalnega sistema države ali preko evropske aplikacije dPLF.

 

Ali moram predložiti ločen PLF obrazec, če moje potovanje vključuje postanke v več državah?

V primeru, da potnik na potovanju uporablja različna prevozna sredstva (ladja, letalo, vlak, avtobus), je treba vsakič, ko potnik uporabi nov prevoz (ladja, letalo, vlak, avtobus), izpolniti nov PLF za potovanje v drugo državo. Izjemoma, v primeru, da potnik potuje z letalom in potovanje vključuje povezovalne lete v različnih državah, je treba predložiti samo en PLF, in sicer le za ciljno državo. V primeru, da potnik med čakanjem na povezovalni let letališče zapusti, pa mora izpolniti ločen PLF za državo, v kateri je zapustil letališče.

Potniki, ki potujejo s križarko, morajo PLF praviloma predložiti enkrat in kot ciljno državo izbrati državo zadnjega izkrcanja (konec križarjenja). Potnik bo moral v elektronski sistem vnesti imena pristanišč, kjer je predviden postanek oz. izkrcanje. Lahko pa država, kjer je predvideno izkrcanje potnikov, določi drugače.

Potniki, ki potujejo z avtomobilom, morajo predložiti PLF vsakič, ko vstopijo v državo, ki zahteva predložitev dPLF.