Note to all travellers:

The official portal for passengers travelling to France, Malta, and Slovenia to complete the simplified PLF is app.euplf.eu.

Any other websites that act as intermediaries, are not approved, and are considered to be fraudulent. We therefore advise travellers to complete their PLFs directly on app.euplf.eu.

Please note that app.euplf.eu is a free of charge tool and there is no charge connected to the completion of a PLF form for any of the supported Countries/Destinations. Any website which charges you or requires you to input your debit/credit card info to complete your PLF when travelling to the destinations mentioned above, is not approved and is considered to be fraudulent.

Passenger Locator Form Diġitali Ewropea (dPLF)

Merħba għall-applikazzjoni tal-UE għall-Passenger Locator Forms diġitali komuni (dPLFs) għas-setturi tal-ajru, marittimi (kruċiera u lanċa) u tat-trasport fuq l-art (xarabank, ferrovija, karozza).

 

X’inhi l-Passenger Locator Form diġitali u kif tintuża d-dejta?

Il-Passenger Locator Forms (PLFs) jintużaw mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika biex jiffaċilitaw l-ittraċċar tal-kuntatt f’każ li l-vjaġġaturi jkunu esposti għal marda infettiva matul il-vjaġġ tagħhom bl-ajruplan jew b’inġenju tal-ajru, bil-vapur (kruċiera/lanċa), bil-ferrovija, bix-xarabank jew bil-karozza. L-informazzjoni li l-vjaġġaturi jipprovdu fil-PLFs tista’ tintuża mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika fil-pajjiżi ta’ destinazzjoni biex jikkuntattjaw lill-vjaġġaturi malajr, bil-għan li tiġi protetta s-saħħa tal-vjaġġaturi u l-kuntatti tagħhom, kif ukoll biex jiġi evitat aktar tixrid tal-mard. Il-pajjiżi li jeħtieġu l-mili ta’ PLF bħalissa qed jużaw Passenger Locator Forms bbażati fuq il-karta jew żviluppaw sistemi onlajn nazzjonali. Minħabba l-pandemija tal-COVID-19, ġiet żviluppata applikazzjoni fuq il-web għall-Passenger Locator Form diġitali (dPLF) tal-UE biex tiffaċilita l-użu tal-PLFs matul it-theddid transkonfinali għas-saħħa. Dan il-format diġitali jippermetti l-ġbir u l-iskambju aktar faċli u rapidu tad-dejta bejn il-partijiet interessati, u b’hekk l-ittraċċar tal-kuntatti jsir aktar effettiv u effiċjenti. Xi pajjiżi qed jikkollegaw il-dPLF mal-politika tal-ittestjar jew tal-kwarantina għall-vjaġġaturi.

 

Min għandu jimla l-Passenger Locator Form diġitali?

Il-passiġġieri li jivvjaġġaw lejn wieħed mill-pajjiżi ta’ hawn taħt (bħala d-destinazzjoni finali tagħhom) għandhom jimlew Passenger Locator Form permezz tal-Passenger Locator Form Diġitali Ewropea (dPLF)

 • Malta
 • Is-Slovenja

Kull pajjiż għandu l-politika tiegħu dwar min għandu jimla l-PLF (xi pajjiżi jagħżlu f’każ li familja tkun qed tivvjaġġa flimkien, membru wieħed biss tal-familja għandu jimla l-PLF u pajjiżi oħra jeħtieġu li kull persuna adulta timla PLF individwali).

Għal rekwiżiti speċifiċi dwar il-mili tal-formola jekk jogħġbok ara t-taqsima PROTOKOLLI TAL-IVVJAĠĠAR, u agħżel il-pajjiż fejn se tivvjaġġa sabiex taqra l-protokoll tiegħu.

Jekk se tivvjaġġa lejn destinazzjoni oħra u/jew tixtieq tivverifika jekk japplikawx xi restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar, jekk jogħġbok iċċekkja l-għodda tal-Unjoni Ewropea bit-titlu Re-open EU billi tikklikkja hawn.

 

X’dejta għandi bżonn biex nimla l-dPLF?

Il-vjaġġaturi jistgħu jintalbu jipprovdu informazzjoni dwar:

 • Informazzjoni dwar it-trasport u l-ivvjaġġar
 • Informazzjoni personali
 • Informazzjoni tal-kuntatt
 • Informazzjoni dwar l-indirizz permanenti
 • Akkomodazzjoni preċedenti
 • Indirizz temporanju
 • Il-persuni li vvjaġġaw miegħek
 • Informazzjoni ta’ kuntatt ta’ emerġenza

 

Il-vjaġġaturi meta għandhom jimlew il-Passenger Locator Form diġitali fl-applikazzjoni tal-UE għall-dPLFs?

 • Ivvjaġġar permezz ta’ bastiment tal-kruċieri (Qabel l-iżbark)
 • Ivvjaġġar permezz ta’ lanċa tat-traġitt (Qabel l-imbarkazzjoni)
 • Ivvjaġġar bil-ferrovija, bix-xarabank jew bil-karozza (Qabel l-imbarkazzjoni)
 • Ivvjaġġar bl-ajruplan (Wara ċ-check-in u qabel l-imbarkazzjoni)

 

X’inhi l-proċedura biex timtela l-Passenger Locator Form diġitali?

Il-vjaġġaturi se jintalbu jindikaw il-pajjiż tad-destinazzjoni u l-mezzi tal-ivvjaġġar (ajruplan, vapur tal-kruċieri, lanċa tat-traġitt, ferrovija, xarabank, karozza).

Skont ir-risposti tagħhom, il-vjaġġaturi jew se:

 • jkunu diretti lejn il-bażijiet tad-dejta nazzjonali eżistenti tal-pajjiżi biex jimlew il-Passenger Locator Forms. F’dan il-każ, iridu jimxu mal-istruzzjonijiet nazzjonali jew
 • għall-pajjiżi li m’għandhomx bażijiet tad-dejta nazzjonali, il-vjaġġaturi jkunu jistgħu jimlew il-formola onlajn permezz tal-applikazzjoni fuq il-web għall-Passenger Locator Form diġitali (dPLF) tal-UE.

 

X’inhi l-proċedura biex timla l-dPLF fl-applikazzjoni fuq il-web għall-dPLF tal-UE?

PASS 1: Reġistrazzjoni Il-vjaġġaturi jridu jirreġistraw għall-applikazzjoni fuq il-web għall-dPLF tal-UE billi jipprovdu indirizz elettroniku validu u password. Il-vjaġġaturi se jirċievu email ta’ konferma fl-indirizz elettroniku li jkunu pprovdew. Biex jivvalidaw u jeffettwaw ir-reġistrazzoni, il-vjaġġaturi jridu jagħfsu fuq il-ħolqa mibgħuta fl-indirizz tal-email li ddikjaraw.

PASS 2: Mili tal-dPLF Il-vjaġġaturi se jintalbu jipprovdu informazzjoni dwar:

 • Informazzjoni dwar it-trasport u l-ivvjaġġar
 • Informazzjoni personali
 • Informazzjoni tal-kuntatt
 • Informazzjoni dwar l-indirizz permanenti
 • Akkomodazzjoni preċedenti
 • Indirizz temporanju
 • Il-persuni li vvjaġġaw miegħek
 • Informazzjoni ta’ kuntatt ta’ emerġenza

PASS 3: Reviżjoni u sottomissjoni tal-dPLF
Qabel jissottometti l-formola, il-vjaġġatur ikun jista’ jara d-dejta li jkun daħħal u jemendaha jekk ikun meħtieġ. Meta jimlew il-Passenger Locator Form diġitali, il-vjaġġaturi għandhom jagħfsu fuq il-buttuna ta’ sottomissjoni. Il-vjaġġaturi se jirċievu email ta’ konferma wara s-sottomissjoni tal-dPLF.

PASS 4: Riċevuta tal-Kodiċi QR Il-vjaġġaturi se jirċievu l-dPLF bil-kodiċi Quick Response (QR) uniku tagħhom u se jiġu notifikati permezz ta’ email (L-email se jkun fiha l-kodiċi QR u ħolqa biex tniżżel il-dPLF f’format PDF).

 

X’se jkolli nagħmel meta nasal?

Mal-wasla l-vjaġġatur se jintalab juri l-Kodiċi QR lill-Kontrollur/Spettur Reġjonali/Lokali fil-Punt tad-Dħul . Abbażi tal-informazzjoni pprovduta fil-dPLF, l-awtorità kompetenti se tapplika l-miżuri tas-saħħa applikabbli f’kull SM.

 

Għandi nuża l-pjattaforma fuq il-web tal-PLF Ewropea jew sistema Nazzjonali biex nissottometti l-PLF tiegħi?

Xi pajjiżi żviluppaw is-sistemi tagħhom stess għas-sottomissjoni tal-PLFs. Xi pajjiżi oħra qed jużaw is-sistema dPLF Ewropea. Barra minn hekk, pajjiż jista’ juża s-sistema nazzjonali għal mezzi speċifiċi ta’ trasport u juża s-sistema tal-dPLF Ewropea għal mezzi oħra ta’ trasport. Fl-ewwel stadji tas-sottomissjoni permezz tal-PLF Ewropew, l-applikazzjoni se tinforma lill-vjaġġatur jekk ikollux bżonn jissottometti PLF permezz ta’ sistema ta’ pajjiż speċifiku jew permezz tas-sistema tal-dPLF Ewropea. Fl-ewwel każ, il-vjaġġatur se jintalab iżur il-paġna fuq l-internet tas-sistema speċifika ta’ dan il-pajjiż. Fi kwalunkwe każ ieħor il-vjaġġatur se jkompli jimla l-PLF permezz tas-sistema tal-dPLF Ewropea.

 

Għandi nissottometti PLF separata jekk il-vjaġġ tiegħi jinkludi waqfiet f’aktar minn pajjiż wieħed?

Bħala regola ġenerali meta l-vjaġġatur juża mezzi differenti ta’ trasport (vapur, ajruplan, ferrovija, xarabank), f’dak il-każ għandha timtela PLF ġdida kull darba li l-vjaġġatur jitla’ fuq mezz ġdid ta’ trasport (vapur, ajruplan, ferrovija, xarabank) biex jivvjaġġa lejn pajjiż ieħor. Bħala eċċezzjoni, meta l-vjaġġaturi jkunu qed jivvjaġġaw bl-ajruplan, u l-ivvjaġġar ikun jinkludi titjiriet ta’ konnessjoni f’pajjiż/pajjiżi differenti, allura għandha tiġi sottomessa PLF waħda biss għall-pajjiż tad-destinazzjoni finali. Iżda, jekk il-vjaġġatur joħroġ barra mill-ajruport, qabel ma jimbarka t-titjira ta’ konnessjoni, hemmhekk għandha timtela PLF separata wkoll għal dan il-pajjiż.

Il-vjaġġaturi li jkunu qed jivvjaġġaw b’bastiment tal-kruċieri, se jkollhom jissottomettu l-PLF darba u jagħżlu bħala pajjiż tad-destinazzjoni l-pajjiż tal-iżbark finali tagħhom (tmiem il-kruċiera). Il-vjaġġatur se jkollha jniżżel fis-sistema elettronika l-ismijiet tal-portijiet li l-kruċiera qed iżżur.

Il-vjaġġaturi li jivvjaġġaw bil-karozza, jeħtieġ li jissottomettu PLF kull darba li jidħlu f’pajjiż li jeħtieġ is-sottomissjoni ta’ dPLF.