Note to all travellers:

The official portal for passengers travelling to France, Malta, and Slovenia to complete the simplified PLF is app.euplf.eu.

Any other websites that act as intermediaries, are not approved, and are considered to be fraudulent. We therefore advise travellers to complete their PLFs directly on app.euplf.eu.

Please note that app.euplf.eu is a free of charge tool and there is no charge connected to the completion of a PLF form for any of the supported Countries/Destinations. Any website which charges you or requires you to input your debit/credit card info to complete your PLF when travelling to the destinations mentioned above, is not approved and is considered to be fraudulent.

Euroopa Digitaalne Reisija Asukoha vorm(dPLF)

Tere tulemast ELi ühiste digitaalse reisija asukoha vormide (dPLF) rakendusesse õhu-, mere- (kruiisi- ja parvlaevad) ja maismaatranspordi (buss, rong, auto) sektoris.

 

Mis on digitaalne reisija asukoha vorm ja kuidas neid andmeid kasutatakse?

Rahvatervise ametiasutused kasutavad reisijate asukoha vorme (PLF) kontaktide tuvastamiseks juhul, kui reisijad puutuvad lennuki-, laeva- (kruiis/parvlaev), raudtee-, bussi- või autoreisi ajal kokku nakkushaigusega. Teavet, mida reisijad PLF-ides esitavad, saavad sihtriikide tervishoiuasutused kasutada reisijatega kiireks ühenduse võtmiseks, eesmärgiga kaitsta reisijate ja nende kontaktide tervist ning vältida haiguste edasist levikut.

Riigid, mis nõuavad PLF-i täitmist, kasutavad praegu paberkandjal reisijate asukoha määramise vorme või on välja töötanud riiklikud veebisüsteemid. COVID-19 pandeemia valguses töötati välja veebirakendus Euroopa Liidu digitaalse reisija asukoha vormi (dPLF) jaoks, hõlbustamaks PLF-ide kasutamist piiriüleste terviseohtude korral. See digitaalne formaat võimaldab hõlpsamini ja kiiremini andmeid koguda ja sidusrühmade vahel vahetada, muutes kontaktide jälgimise tõhusamaks. Mõned riigid seovad dPLF-i reisijate testimise või karantiinipoliitikaga.

 

Kes peab täitma digitaalse reisijate asukoha vormi?

Reisijad, kes reisivad ühte allolevatest riikidest (lõppsihtkohana), peavad täitma reisijate asukoha määramise vormi Euroopa digitaalse reisijate asukoha vormi (dPLF) kaudu.

 • Malta
 • Sloveenia

Igal riigil on oma poliitika selle kohta, kes peab PLF-i täitma (mõned riigid nõuavad, et koosreisiva perekonna puhul peab PLF-i täitma ainult üks pereliige ja teised riigid nõuavad, et kõik täiskasvanud inimesed täidaksid PLF-i individuaalselt).

Vormi täitmise spetsiifilisi nõudeid vaadake jaotisest REISIPROTOKOLLID, valides protokolli lugemiseks riigi, kuhu te reisite.

Kui reisite mõnda teise sihtkohta ja/või soovite kontrollida, kas reisipiirangud kehtivad, kontrollige palun Euroopa Liidu tööriista nimega Re-open EU, klõpsates nuppu siin.

 

Millised andmed on vajalikud dPLF-i täitmiseks?

Reisijatelt võidakse paluda teavet järgmise kohta:

 • Transpordi- ja reisiteave
 • Isiklik informatsioon
 • Kontaktinfo
 • Alalise aadressi info
 • Eelmine majutus
 • Ajutine aadress
 • Reisikaaslased
 • Hädakontakti teave

 

Millal peaksid reisijad ELi dPLF-i taotluses täitma reisija digitaalse asukoha vormi?

 • Reisimine kruiisilaevaga (enne laevalt lahkumist)
 • Reisimine parvlaevaga (enne laevalt lahkumist)
 • Reisimine rongi, bussi või autoga (enne pardaleminekut)
 • Lennukiga reisimine (pärast registreerimist ja enne lennukile minekut)

 

Mis on reisija digitaalse asukoha vormi täitmise protseduur?

Reisijatel palutakse valida sihtriik ja reisimisvahendid (lennuk, kruiisilaev, praam, rong, buss, auto).

Olenevalt vastusest:

 • suunatakse reisijate asukoha määramise vormide täitmiseks riikide olemasolevatesse riiklikesse andmebaasidesse. Sel juhul tuleb järgida riiklikke juhiseid või
 • riikide puhul, kus riiklikke andmebaase pole, täidavad reisijad veebivormi EL-i digitaalsete reisija asukoha vormi (dPLF) veebirakenduse kaudu.

 

Milline on dPLF-i täitmise protseduur EL dPLF-i veebirakenduses?

 

SAMM 1: Registreerimine

Reisijad peavad registreerima EL-i dPLF veebirakenduses, sisestades kehtiva e-posti aadressi ja parooli.

Reisijad saavad enda antud e-posti aadressile kinnitusmeili.

Registreerimise kinnitamiseks ja lõpuleviimiseks peavad reisijad klõpsama deklareeritud e-posti aadressile saadetud lingil.

SAMM 2: Täida dPLF

Reisijatel palutakse esitada järgmist teavet:

 • Transpordi- ja reisiteave
 • Isiklik informatsioon
 • Kontaktinfo
 • Alalise aadressi info
 • Eelmine majutus
 • Ajutine aadress
 • Reisikaaslased
 • Hädakontakti teave

SAMM 3: Vaata üle ja esita dPLF

Enne vormi esitamist on reisijal võimalik oma täidetud andmeid vaadata ja vajadusel muuta. Pärast digitaalse reisijaotsingu vormi täitmist peavad reisijad vajutama esitamisnuppu. Reisijad saavad dPLF-i esitamisel kinnitava e-posti.

SAMM 4: QR koodi saamine

Reisijad saavad dPLF-i oma unikaalse kiirvastuse (QR) koodiga ja neid teavitatakse e-posti teel (kiri sisaldab QR-koodi ja linki dPLF-i PDF-vormingus allalaadimiseks).

 

 

Mida ma pean saabumisel tegema?

Saabumisel palutakse reisijal näidata QR-koodi PoE piirkondlikule/kohalikule kontrollerile/inspektorile.

dPLF-is esitatud teabe põhjal kohaldab pädev asutus igas liikmesriigis kohaldatavaid tervishoiumeetmeid.

 

Kas ma peaksin oma PLF-i esitamiseks kasutama Euroopa PLF-i veebiplatvormi või riiklikku süsteemi?

Mõned riigid on välja töötanud oma süsteemid PLF-ide esitamiseks. Mõned teised riigid kasutavad Euroopa dPLF-süsteemi. Lisaks võib riik kasutada riiklikku süsteemi teatud transpordiliikide jaoks ja Euroopa dPLF-süsteemi teiste transpordiliikide jaoks.

Euroopa PLF-i kaudu esitamise esimestel etappidel teavitab taotlus reisijat, kas ta peab esitama PLF-i konkreetse riigi süsteemi või Euroopa dPLF-süsteemi kaudu. Esimesel juhul palutakse reisijal külastada selle riigi konkreetse süsteemi veebisaiti. Igal muul juhul jätkab reisija PLF-i täitmist Euroopa dPLF-süsteemi kaudu.

 

Kas ma pean esitama eraldi PLF-i, kui minu reis sisaldab peatusi rohkem kui ühes riigis?

Üldreeglina, kui reisija kasutab erinevat transpordivahendit (laev, lennuk, rong, buss), tuleb uus PLF täita iga kord, kui reisija astub uuele transpordivahendile (laev, lennuk, rong, buss), et teise riiki reisida. Erandina, kui reisijad reisivad lennukiga ja reis sisaldab ümberistumisega lende erineva(te)s riigis/riikides, tuleb lõppsihtriigi osas esitada ainult üks PLF. Kui aga reisija läheb lennujaamast välja enne ümberistumislennule minekut, tuleks täita ka selle riigi kohta eraldi PLF.

Reisijad, kes reisivad ristluslaevaga, peavad esitama PLF-i üks kord ja valima sihtriigiks riigi, kus nad lõpuks pardalt lahkuvad (kruiisi lõpp). Reisija peab elektroonilises süsteemis sisestama sadamate nimed, kus kruiisilaev peatub.

Autoga reisivad reisijad peavad esitama PLF-i iga kord, kui nad sisenevad riiki, mis nõuab dPLF-i esitamist.