Note to all travellers:

The official portal for passengers travelling to France, Malta, and Slovenia to complete the simplified PLF is app.euplf.eu.

Any other websites that act as intermediaries, are not approved, and are considered to be fraudulent. We therefore advise travellers to complete their PLFs directly on app.euplf.eu.

Please note that app.euplf.eu is a free of charge tool and there is no charge connected to the completion of a PLF form for any of the supported Countries/Destinations. Any website which charges you or requires you to input your debit/credit card info to complete your PLF when travelling to the destinations mentioned above, is not approved and is considered to be fraudulent.

Europæisk Digital Passgersøgningsformular (dPLF)

Velkommen til EU-applikationen om fælles digitale passagersøgningsformularer (dPLF’er) til luft-, sø- (krydstogtsskibl og færge) og landtransport (bus, tog, bil).

 

Hvad er en digital Passenger Locator Form, og hvordan bruges data?

Passenger Locator Forms (PLF’er) bruges af offentlige sundhedsmyndigheder til at lette kontaktsporingen i tilfælde af, at rejsende bliver udsat for en smitsom sygdom under deres rejse med flyvemaskine eller luftfarttøj, skib (krydstogtsskib/færge), jernbane, bus eller bil. Oplysninger, som rejsende giver i PLF’er, kan bruges af offentlige sundhedsmyndigheder i destinationslande til hurtigt at kontakte rejsende med det formål at beskytte rejsendes og deres kontakters sundhed samt forhindre yderligere sygdomsspredning.

Lande, der kræver udfyldelse af PLF, bruger i øjeblikket papirbaserede passagersøgningsformularer eller har udviklet nationale onlinesystemer. I lyset af COVID-19-pandemien blev der udviklet en webapplikation til en EU digital Passenger Locator Form (dPLF) for at lette brugen af ​​PLF’er under sundhedstrusler på tværs af nationale grænser. Dette digitale format muliggør lettere og hurtigere dataindsamling og udveksling mellem interessenter, hvilket gør kontaktsporing mere effektiv. Nogle lande forbinder dPLF med test- eller karantænepolitikken for de rejsende.

 

Hvem skal udfylde den digitale passagersøgningsformular??

Passagerer, der rejser til et af nedenstående lande (som deres endelige destination), skal udfylde en passagersøgningsformular via European Digital Passenger Locator Form (dPLF)

 • Malta
 • Slovenien

Hvert land har sin egen politik med hensyn til, hvem der skal udfylde PLF (nogle lande vælger, hvis en familie rejser sammen, at kun ét medlem af familien skal udfylde PLF og andre lande kræver, at hver voksen person udfylder og indsender en individuel PLF).

For specifikke krav til udfyldelse af formularen, se venligst afsnittet REJSEPROTOKOLLER, og vælg det land, du rejser til, for at læse dets protokol.

Hvis du rejser til en anden destination, og/eller du ønsker at tjekke, om der gælder rejserestriktioner, skal du tjekke EU-værktøjet med titlen Re-open EU ved at klikke her.

 

Hvilke data skal jeg bruge for at udfylde dPLF?

Rejsende kan blive bedt om at give oplysninger om:

 • Transport- og rejseinformation
 • Personlig information
 • Kontakt information
 • Oplysninger om permanent adresse
 • Tidligere overnatninger
 • Midlertidig adresse
 • Rejsekammerater
 • Nødkontaktoplysninger

 

Hvornår skal de rejsende udfylde den digitale passagersøgningsformular i EU-applikationen om dPLF’er?

 • Rejser med krydstogtskib (inden landstigning)
 • Rejser med færge (før ombordstigning)
 • Rejser med tog, bus eller bil (før ombordstigning)
 • Rejser med fly (efter check-in og før ombordstigning)

 

Hvad er proceduren for at udfylde den digitale passagersøgningsformular?

Rejsende vil blive bedt om at vælge destinationsland og rejsemiddel (fly, krydstogtskib, færge, tog, bus, bil).

Afhængigt af deres svar vil rejsende enten:

 • henvises til landendes eksisterende nationale databaser for at udfylde passagersøgningsformularerne. I dette tilfælde skal de følge de nationale instruktioner eller
 • for lande, der ikke har nationale databaser, skal rejsende udfylde onlineformularen via EU’s digitale Passenger Locator Forms (dPLFs) webapplikation.

 

Hvad er proceduren for at udfylde dPLF i EU’s dPLF-webapplikation?

TRIN 1: Tilmeld dig

Rejsende skal tilmelde sig EU dPLF-webapplikationen ved at angive en gyldig e-mailadresse og en adgangskode.

Rejsende modtager en bekræftelses-e-mail på den e-mailadresse, de har angivet.

For at validere og fuldføre registreringen skal rejsende klikke på linket, der bliver sendt til den angivne e-mailadresse.

TRIN 2: Udfyld dPLF

Rejsende vil blive bedt om at give oplysninger om:

 • Transport- og rejseinformation
 • Personlig information
 • Kontakt information
 • Oplysninger om permanent adresse
 • Tidligere overnatninger
 • Midlertidig adresse
 • Rejsekammerater
 • Nødkontaktoplysninger

TRIN 3: Gennemgå og indsend dPLF

Før indsendelse af formularen skal de rejsende være i stand til at forhåndsvise de data, de har udfyldt, og om nødvendigt redigere dem. Efter udfyldelse af den digitale passagersøgningsformular skal de rejsende trykke på indsend-knappen. De rejsende vil modtage en bekræftelses-e-mail ved indsendelse af dPLF.

TRIN 4: Modtag QR-koden

Rejsende vil modtage dPLF med deres unikke Quick Response (QR) kode og vil blive underrettet via e-mail (Mailen vil indeholde QR-koden og et link til at downloade dPLFen i PDF-format).

 

Hvad skal jeg gøre ved ankomsten?

Ved ankomsten vil den rejsende blive bedt om at vise QR-koden til den regionale/lokale kontrollør/inspektør hos PoE.

Baseret på oplysningerne i dPLF vil den kompetente myndighed anvende de sundhedsforanstaltninger, der gælder i hver medlemsstat.

 

Skal jeg bruge den europæiske PLF-webplatform eller et nationalt system til at indsende min PLF?

Nogle lande har udviklet deres egne systemer til indsendelse af PLF’er. Nogle andre lande bruger det europæiske dPLF-system. Derudover kan et land bruge det nationale system til specifikke transportformer og bruge det europæiske dPLF-system til andre transportformer.

Ved de første trin af indsendelsen gennem den europæiske PLF vil applikationen informere den rejsende, om han/hun skal indsende en PLF gennem et lands specifikke system eller gennem det europæiske dPLF-system. I det første tilfælde vil den rejsende blive bedt om at besøge hjemmesiden for dette lands specifikke system. I alle andre tilfælde vil den rejsende fortsætte med at udfylde PLF’en gennem det europæiske dPLF-system.

 

Skal jeg indsende en separat PLF, hvis min rejse omfatter standsninger i mere end ét land?

Som en generel regel, når den rejsende bruger forskellige transportmidler (skib, fly, tog, bus), så skal en ny PLF udfyldes, hver gang den rejsende stiger ombord på et nyt transportmiddel (skib, fly, tog, bus) for at rejse til et andet land. Som en undtagelse, når de rejsende rejser med fly, og rejsen indeholder mellemlandinger i forskellige lande/lande, skal der kun indsendes én PLF for det endelige destinationsland. Men hvis den rejsende kommer uden for lufthavnen, inden han/hun går ombord på forbindelsesflyet, skal der også udfyldes en separat PLF for dette land.

Rejsende, der rejser med et krydstogtskib, skal indsende PLF én gang og vælge som destinationsland landet for deres endelige landstigning (slutningen på krydstogten). Den rejsende skal i det elektroniske system udfylde navnene på de havne, som krydstogtsskibet anløber.

Rejsende, der rejser i bil, skal indsende en PLF, hver gang de rejser ind i et land, der kræver indsendelse af dPLF.