Súčasné národné formuláre na vyhľadávanie cestujúcich

  KRAJINA DRUH VSTUPU Odkaz na národný portál elektronických formulárov PLF
AIR SEA LAND
1.         BELGICKO V V V https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
2.         CHORVÁTSKO V V V https://entercroatia.mup.hr/
3.         CYPRUS V https://cyprusflightpass.gov.cy/
4.         ČESKÁ REPUBLIKA V V V https://plf.uzis.cz/
5.         ESTÓNSKO V V V https://iseteenindus.terviseamet.ee
6.         NEMECKO V V V

https://www.einreiseanmeldung.de/#/

7.         GRÉCKO V V V https://travel.gov.gr/#/
8.         ÍRSKO V V

https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-us/

9.         LOTYŠSKO V V V https://covidpass.lv/en/
10.     LITVA V V V https://keleiviams.nvsc.lt/en/form
11.     POĽSKO V https://www.gov.pl/klp
12.     PORTUGALSKO V https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card
13.     SLOVENSKÁ REPUBLIKA V https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/6c3790ce1a4c1579826bbd869ed5ccbeaeee
14.     ŠPANIELSKO V https://www.spth.gob.es/
15.     SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO V V V https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk