Note to all travellers:

The official portal for passengers travelling to France, Malta, and Slovenia to complete the simplified PLF is app.euplf.eu.

Any other websites that act as intermediaries, are not approved, and are considered to be fraudulent. We therefore advise travellers to complete their PLFs directly on app.euplf.eu.

Please note that app.euplf.eu is a free of charge tool and there is no charge connected to the completion of a PLF form for any of the supported Countries/Destinations. Any website which charges you or requires you to input your debit/credit card info to complete your PLF when travelling to the destinations mentioned above, is not approved and is considered to be fraudulent.

Evropský elektronický příjezdový formulář (dPLF)

Vítejte v aplikaci EU pro společné příjezdové formuláře (dPLF) v letecké, námořní (výletní a osobní lodě) a pozemní dopravě (autobusy, vlaky, auta).

 

Co je elektronický příjezdový formulář a jak se data využívají?

Příjezdové formuláře (PLF) jsou využívány orgány ochrany veřejného zdraví pro usnadnění trasování kontaktů pro případ vystavení cestujících infekčnímu onemocnění během cesty letadlem, lodí (výletní loď/trajekt), vlakem, autobusem nebo autem. Informace poskytnuté cestujícími ve formulářích PLF mohou být využity orgány ochrany veřejného zdraví v cílových zemích pro rychlejší kontaktování cestujících za účelem ochrany zdraví cestujících a jejich kontaktů a také za účelem prevence dalšího šíření onemocnění.

Státy vyžadující vyplnění formuláře PLF aktuálně využívají tištěné příjezdové formuláře nebo vyvinuly národní internetové systémy. V kontextu pandemie COVID-19 byla vyvinuta internetová aplikace pro evropský elektronický příjezdový ΕΕ formulář (dPLF) za účelem usnadnění používání PLF v době přeshraničních zdravotních hrozeb. Tento elektronický formulář umožní jednodušší a rychlejší sběr a výměnu dat mezi zúčastněnými stranami a zefektivní trasování kontaktů. Některé země spojují formulář dPLF s politikou provádění testů nebo nařízení karantény cestujícím.

 

Kdo musí vyplnit elektronický příjezdový formulář?

Cestující, kteří cestují do jedné z těchto zemí (a jedná se o cílovou destinaci), musí vyplnit příjezdový formulář prostřednictvím evropského elektronického příjezdového formuláře (dPLF)

 • Malta
 • Slovinsko

Každá země má svá vlastní pravidla ohledně toho, kdo musí odeslat formulář PLF (v případě cesty s rodinnými příslušníky některé země umožňují odeslat jeden společný formulář PLF, zatímco jiné země požadují vyplnění formuláře PLF všemi dospělými osobami).

Pro konkrétní požadavky na vyplnění formuláře přejděte do oddílu CESTOVNÍ PROTOKOLY na stránce cíle cesty a pro zobrazení protokolu zadejte zemi, do níž cestujete.

Pokud cestujete do jiné cílové destinace nebo chcete zkontrolovat, zda platí cestovní omezení, použijte nástroj Evropské unie s názvem Re-open EU kliknutím sem.

 

Jaké údaje potřebuji pro finalizaci formuláře dPLF?

Po cestujících mohou být požadovány tyto údaje:

 • dopravní prostředek a cesta
 • osobní údaje
 • kontaktní údaje
 • trvalá adresa
 • předchozí pobyt
 • přechodná adresa
 • spolucestující
 • kontaktní údaje pro případ nouze

 

Kdy jsou povinni cestující vyplnit elektronický příjezdový formulář v aplikaci EU pro formulář dPLF?

 • Cesta výletní lodí (před vyloděním)
 • Cesta lodí (před naloděním)
 • Cesta vlakem, autobusem nebo autem (před nástupem)
 • Cesta letadlem (Po check-inu a před nástupem)

 

Jak probíhá vyplňování elektronického příjezdového formuláře?

Cestující jsou vyzváni k zadání cílové země a dopravních prostředků (letadlo, výletní loď, loď, vlak, autobus, auto).

Podle odpovědi

 • jsou cestující přesměrováni na existující národní databáze zemí pro vyplnění příjezdových formulářů. V tomto případě se musejí řídit pokyny jednotlivých zemí nebo
 • v případě zemí, které nedisponují databázemi, vyplní cestující elektronický formulář prostřednictvím internetové aplikace elektronických příjezdových formulářů EU (dPLF).

 

Jak probíhá finalizace formuláře dPLF v internetové aplikaci dPLF EU?

 

KROK 1: Registrace

Cestující se musí zaregistrovat v evropské internetové aplikaci dPLF a zadat platnou e-mailovou adresu a přihlašovací heslo.

Cestující obdrží potvrzující e-mail na zadanou e-mailovou adresu.

Pro potvrzení a dokončení registrace musí cestující kliknout na odkaz zaslaný na zadanou e-mailovou adresu.

 

KROK 2: Vyplnění formuláře dPLF

Cestující budou vyzvání k poskytnutí:

 • údajů o dopravním prostředku a cestě
 • osobních údajů
 • kontaktních údajů
 • trvalé adresy
 • údajů o předchozím pobytu
 • přechodné adresy
 • údajů o spolucestujících
 • kontaktních údajů pro případ naléhavé potřeby

 

KROK 3: Kontrola a odeslání formuláře dPLF

Před odesláním formuláře má cestující možnost prohlédnout si vyplněné údaje a v případě potřeby je upravit. Po vyplnění elektronického příjezdového formuláře musí cestující stisknout tlačítko odeslání. Cestující při odeslání formuláře dPLF obdrží potvrzující e-mail.

 

KROK 4: Stažení kódu QR

Cestujícímu bude zaslán formulář dPLF s unikátním kódem QR a bude informován e-mailem (E-mail bude obsahovat kód QR a odkaz pro stažení formuláře dPLF ve formátu PDF).

 

 

Co musím udělat při příjezdu?

Při příjezdu bude cestující vyzván, aby předložil kód QR krajskému/oblastnímu ověřovateli/komisaři v místě vstupu.

Na základě údajů poskytnutých ve formuláře dPLF přijme příslušný orgán hygienická opatření, která platí v jednotlivých členských zemích.

 

Mám pro odeslání formuláře PLF použít evropskou internetovou platformu PLF nebo národní systém?

Některé země vyvinuly vlastní systémy pro odesílání formulářů PLF. Jiné země používají evropský systém dPLF. Země může rovněž používat pro určité druhy dopravy národní systém a pro jiné druhy dopravy evropský systém dPLF.

Na počátku procesu vyplňování prostřednictvím evropského systému PLF aplikace cestujícímu sdělí, zda je nutné odeslat PLF prostřednictvím národního systému nebo evropského systému dPLF. V prvním případě bude cestující odkázán na web národního systému. V ostatních případech bude cestující pokračovat ve vyplňování formuláře PLF prostřednictvím evropského systému dPLF.

 

Mám formuláře PLF odesílat jednotlivě, pokud moje cesta zahrnuje zastávky ve více než jedné zemi?

Pokud cestující využije různé dopravní prostředky (loď, letadlo, vlak, autobus), bude obecně vzato nutné vyplnit nový formulář PLF pokaždé, když cestující využije další dopravní prostředek (loď, letadlo, vlak, autobus) pro cestu do jiné země. Výjimečně, pokud cestující cestuje letadlem a cesta zahrnuje navazující lety v různých zemích, odešle pouze jeden formulář PLF pro cílovou zemi. Jestliže však cestující před navazujícím letem opustí letiště, bude muset vyplnit samostatný formulář PLF i pro tuto zemi.

Cestující, kteří cestují výletní lodí, budou muset odeslat formulář PLF jednou a zvolit jako cílovou zemi vylodění (ukončení plavby). Cestující bude muset do systému zadat názvy tranzitních přístavů.

Cestující, kteří cestují autem nebo jiným vozidlem, musejí odeslat formulář PLF pokaždé, když vstupují na území státu, který vyžaduje formulář PLF.