Note to all travellers:

The official portal for passengers travelling to France, Malta, and Slovenia to complete the simplified PLF is app.euplf.eu.

Any other websites that act as intermediaries, are not approved, and are considered to be fraudulent. We therefore advise travellers to complete their PLFs directly on app.euplf.eu.

Please note that app.euplf.eu is a free of charge tool and there is no charge connected to the completion of a PLF form for any of the supported Countries/Destinations. Any website which charges you or requires you to input your debit/credit card info to complete your PLF when travelling to the destinations mentioned above, is not approved and is considered to be fraudulent.

Europski digitalni obrazac za lociranje putnika (Digital Passenger Locator Form – dPLF)

Dobrodošli u aplikaciju EU-a za zajedničke digitalne obrasce za lociranje putnika (dPLF-ove) u zračnom, pomorskom (kruzeri i trajekti) i kopnenom prijevozu (autobus, vlak, automobil).

 

Što je digitalni obrazac za lociranje putnika i kako se koriste podaci?

Obrasce za lociranje putnika (PLF-ove) koriste tijela nadležna za javno zdravstvo radi lakšeg lociranja kontakata u slučaju  izloženosti putnika zaraznoj bolesti tijekom putovanja zrakoplovom ili letjelicom, brodom (kruzer/trajekt), željeznicom, autobusom ili automobilom. Podaci koje putnici navedu u PLF-ovima služe nadležnim tijelima u zemljama odredišta radi  brzog kontaktiranja zbog zaštite njihovog zdravlja i zdravlja njihovih kontakata te sprječavanja daljnjeg širenja zaraze.

Države gdje je potrebno ispuniti PLF trenutačno koriste papirnate obrasce za lociranje putnika ili imaju online sustave na nacionalnoj razini. S obzirom na pandemiju  COVID-19, razvijena je mrežna aplikacija za EU digitalni obrazac za lociranje putnika (dPLF) radi lakšeg korištenja PLF-ova kod prekograničnih zdravstvenih ugroza. Digitalni format omogućuje lakše i brže prikupljanje te razmjenu podataka, što povećava učinkovitost praćenja kontakata. Neke države su povezale dPLF s testiranjem ili karantenom putnika.

 

Tko treba ispuniti digitalni obrazac za lociranje putnika?

Putnici koji putuju u jednu od dolje navedenih zemalja (kao krajnje odredište) trebaju ispuniti obrazac za lociranje putnika putem Europskog digitalnog obrasca za praćenje putnika (dPLF)

 • Malta
 • Slovenija

Svaka zemlja ima svoju vlastitu politiku glede toga tko mora ispuniti PLF (neke zemlje biraju u slučaju da obitelj putuje zajedno, samo jedan član obitelji mora ispuniti PLF, a druge zemlje zahtijevaju da svaka punoljetna osoba ispuni pojedinačni PLF).

Za specifične zahtjeve u vezi s ispunjavanjem obrasca pogledajte odjeljak PROTOKOLI ZA PUTOVANJE i odaberite zemlju u koju putujete kako biste pročitali njen protokol.

Ako putujete na drugo odredište i / ili želite provjeriti primjenjuju li se neka ograničenja putovanja, provjerite alat Europske unije pod nazivom ‘Re-open EU’ klikom ovdje.

 

Koji podaci su mi potrebni za dPLF?

Od putnika se mogu zahtijevati sljedeće informacije:

 • o vrsti prijevoza i putovanja,
 • osobni podaci,
 • podaci za kontakt,
 • adresa prebivališta,
 • o prethodnom smještaju,
 • privremena adresa,
 • podaci o suputnicima,
 • podaci za kontakt u hitnim slučajevima.

 

Kada putnici trebaju ispuniti digitalni obrazac za lociranje putnika putem EU aplikacije za dPLF-ove?

 • Kada putuju kruzerom (prije iskrcaja)
 • Kada putuju trajektom (prije ukrcaja)
 • Kada putuju vlakom, autobusom ili automobilom (prije ukrcaja)
 • Kada putuju avionom (nakon prijavei prije ukrcaja)

 

Kakav je postupak za ispunjavanje digitalnog obrasca za lociranje putnika?

Putnici trebaju odabrati državu odredišta i vrstu prijevoza (zrakoplov, kruzer, trajekt, vlak, autobus, automobil).

Ovisno o odgovoru, putnike će se uputiti na:

 • postojeće nacionalne baze podataka državakako bi ispunili digitalne obrasce za lociranje putnika. U ovom slučaju treba pratiti nacionalne upute
  ili
 • za države koje nemaju nacionalne baze podataka, putnici će ispuniti online obrazac putem europske aplikacije za digitalne obrasce za lociranje putnika (dPLF-ove).

 

Kakav je postupak za ispunjavanje dPLF-a putem EU aplikacije?

 

 1.KORAK: Registracija

 1. Putnici se trebaju registrirati u aplikaciju EU dPLF tako da unesu valjanu adresu e-pošte i lozinku.
  Putnici će zatim na adresu elektroničke pošte koju su unijeli dobiti e-poruku za potvrdu.

Za potvrdu i završetak registracije putnici trebaju  kliknuti na poveznicu koja im je poslana na unesenu adresu elektroničke pošte.

 

2. KORAK: Ispunjavanje dPLF-a

 1. Putnici trebaju unijeti sljedeće podatke:
 • vrsta prijevoza i putovanja,
 • osobni podaci,
 • podaci za kontakt,
 • adresa prebivališta,
 • podaci o prethodnom smještaju,
 • privremena adresa,
 • podaci o suputnicima,
 • podaci za kontakt u hitnim slučajevima.

 

3.KORAK: Pregled i slanje dPLF-a
Prije slanja obrasca putnik će moći provjeriti unesene podatke i po potrebi ih izmijeniti. Nakon što ispune digitalni obrazac, trebaju kliknuti na opciju “šalji”. Nakon slanja dPLF-a putnici će dobiti poruku elektroničke pošte s potvrdom.

 

4.KORAK: Dobivanje QR kôda

Putnici će putem elektroničke pošte dobiti obavijest i dPLF s njihovim jedinstvenim QR (Quick Response) kôdom  (poruka će sadržavati QR kôd i poveznicu putem koje mogu preuzeti dPLF obrazac u PDF formatu).

 

 

Što trebam napraviti pri dolasku?

Po dolasku putnik treba pokazati QR kôd regionalnom / lokalnom kontroloru / službeniku na mjestu ulaska u zemlju.
Na temelju podataka iz dPLF-a nadležno tijelo će primijeniti odgovarajuće zdravstvene mjere za svaku državu članicu.

 

Trebam li svoj PLF obrazac poslati putem europske platforme za PLF ili putem nacionalnog sustava?

Neke države su razvile vlastite sustave za slanje PLF-ova. Druge koriste europski sustav za dPLF. Također, neke države za određene vrste prijevoza koriste nacionalni sustav, a za druge vrste prijevoza koriste europski sustav.

Kod prvih koraka slanja putem europskog PLF-a, aplikacija obavještava putnika o tome treba li poslati PLF putem sustava pojedine države ili putem europskog sustava za dPLF. Ako se radi o prvom, putnik se preusmjerava na mrežnu stranicu posebnog sustava te države. U ostalim slučajevima putnik nastavlja ispunjavanje PLF-a putem europskog sustava za dPLF.

 

Trebam li ispuniti posebni PLF obrazac ako se zaustavljam u nekoliko država?

U pravilu, ako putnik koristi različite vrste prijevoza (brod, zrakoplov, vlak, autobus), treba ispuniti novi PLF obrazac pri svakom ukrcaju u drugo prijevozno sredstvo (brod, zrakoplov, vlak, autobus) radi putovanja u drugu državu. Iznimka je kada putnici putuju zrakoplovom a  putovanje uključuje povezane letove u drugoj državi/državama. Tada treba ispuniti samo jedan PLF obrazac za državu krajnjeg odredišta. Međutim, ako putnik izađe iz zračne luke prije ukrcaja na povezani let, onda treba ispuniti posebni PLF obrazac i za tu državu.

Putnici na kruzeru trebaju jednom poslati PLF obrazac a kao odredište odabrati državu zadnjeg iskrcaja (završetak krstarenja). U elektroničkom sustavu putnik treba upisati luke koje će kruzer posjetiti.

Putnici koji putuju automobilom trebaju ispuniti PLF obrazac pri svakom ulasku u državu gdje je on obavezan.