Note to all travellers:

The official portal for passengers travelling to France, Malta, and Slovenia to complete the simplified PLF is app.euplf.eu.

Any other websites that act as intermediaries, are not approved, and are considered to be fraudulent. We therefore advise travellers to complete their PLFs directly on app.euplf.eu.

Please note that app.euplf.eu is a free of charge tool and there is no charge connected to the completion of a PLF form for any of the supported Countries/Destinations. Any website which charges you or requires you to input your debit/credit card info to complete your PLF when travelling to the destinations mentioned above, is not approved and is considered to be fraudulent.

Eurooppalainen sähköinen matkustajatietolomake (dPLF)

Tervetuloa yhteisiä sähköisiä matkustajatietolomakkeita (engl. digital Passenger Locator Form, dPLF) varten luotuun EU-sovellukseen. Lomakkeita käytetään lentoliikenteessä, meriliikenteessä (risteily- ja lauttaliikenteessä) ja maaliikenteessä (linja-auto-, juna- ja henkilöautoliikenteessä).

 

Mikä sähköinen matkustajatietolomake on ja miten tietoja käytetään?

Terveysviranomaiset käyttävät matkustajatietolomakkeita kontaktijäljityksen helpottamiseen tilanteissa, joissa matkustajat ovat altistuneet tartuntataudille lento-, laiva- (risteily-/lautta-), juna-, linja-auto- tai automatkansa aikana. Matkustajien matkustajatietolomakkeissa ilmoittamien tietojen avulla kohdemaiden terveysviranomaiset voivat tavoittaa matkustajat nopeasti silloin, kun se on tarpeen matkustajien ja heidän kontaktihenkilöidensä terveyden suojelemiseksi sekä taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Maissa, joissa edellytetään matkustajatietolomakkeen täyttämistä, käytetään tällä hetkellä paperisia matkustajatietolomakkeita, tai niissä on kehitetty kansallisia online-järjestelmiä. COVID-19-pandemian seurauksena päätettiin kehittää verkkosovellus EU:n sähköistä matkustajatietolomaketta (dPLF) varten matkustajatietolomakkeiden käytön helpottamiseksi rajatylittävien terveysuhkien torjunnassa. Tällainen sähköinen muoto helpottaa ja nopeuttaa tietojen keruuta ja vaihtoa sidosryhmien kesken, mikä tehostaa kontaktien jäljitystä. Joissain maissa sähköistä matkustajatietolomaketta käytetään matkustajiin sovellettavien testaus- tai karanteenikäytäntöjen yhteydessä.

 

Kenen on täytettävä sähköinen matkustajatietolomake?

Matkustajien, jotka matkustavat johonkin alla olevista maista (lopullisena määräpaikkana), tulisi täyttää matkustajapaikkalomake eurooppalaisen sähköinen matkustajatietolomake järjestelmän (dPLF) kautta

 • Malta
 • Slovenia

Jokaisella maalla on oma käytäntönsä siitä, kenen on täytettävä PLF (jotkut maat edellyttävät, jos perhe matkustaa yhdessä, vain yhden perheenjäsenen on täytettävä PLF ja on maita, jotka vaativat, että jokainen aikuinen henkilö täyttää henkilökohtaisen PLF: n).

Katso lomakkeen täyttämistä koskevat erityisvaatimukset kohdasta MATKUSTUSKÄYTÄNNÖT ja valitse maa, johon matkustat, jotta voit lukea kyseisen maat erityisehdot ja ohjeet.

Jos matkustat toiseen määränpäähän ja / tai haluat tarkistaa, mitä matkustusrajoituksia on voimassa, voit tarkistaa sen Euroopan unionin EU:n uudelleenavaus-nettisivuilta napsauttamalla linkkiä tästä.

 

Mitä tietoja tarvitsen sähköisen matkustajatietolomakkeen täyttämiseen?

Matkustajia voidaan pyytää toimittamaan seuraavat tiedot:

 • Liikennevälineitä koskevat tiedot ja matkustustiedot
 • Henkilötiedot
 • Yhteystiedot
 • Pysyvä osoite
 • Aiempi majoitus
 • Tilapäinen osoite
 • Matkakumppanit
 • Yhteystiedot hätätilanteita varten

 

Milloin matkustajien pitäisi täyttää sähköinen matkustajatietolomake EU dPLF -sovelluksessa?

 • Kun matkustajat saapuvat risteilyaluksella (ennen aluksesta poistumista)
 • Kun matkustajat saapuvat lautalla (ennen alukseen nousemista)
 • Kun matkustajat saapuvat junalla, linja-autolla tai henkilöautolla (ennen matkalle lähtöä)
 • Kun matkustajat saapuvat lentokoneella (lähtöselvityksenjälkeen ennen lentokoneeseen astumista)

 

Miten sähköinen matkustajatietolomake täytetään?

Matkustajia pyydetään valitsemaan kohdemaa ja matkustusväline (lentokone, risteilyalus, lautta, juna, linja-auto, henkilöauto).

Vastausten perusteella matkustajat

 • joko ohjataan maiden olemassa oleviin kansallisiin tietokantoihintäyttämään matkustajatietolomakkeita (tällöin noudatetaan kansallisia ohjeita)

tai, mikäli maalla ei ole kansallista tietokantaa, matkustajat täyttävät verkkolomakkeen EU:n sähköisiä matkustajatietolomakkeita varten luodun verkkosovelluksen (EU dPLF) kautta.

 

Miten sähköinen matkustajatietolomake täytetään EU dPLF -verkkosovelluksessa?

 

VAIHE 1: Rekisteröidy
Matkustajien pitää rekisteröityä EU dPLF -verkkosovelluksen käyttäjiksi voimassa olevalla sähköpostiosoitteella ja salasanalla.
Matkustajille lähetetään vahvistussähköposti heidän antamaansa sähköpostiosoitteeseen.
Matkustajien on napsautettava ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen lähetettyä linkkiä rekisteröitymisen vahvistamiseksi ja viimeistelemiseksi.

VAIHE 2: Täytä dPLF-lomake
Matkustajilta pyydetään seuraavia tietoja:

 • Liikennevälineitä koskevat tiedot ja matkustustiedot
 • Henkilötiedot
 • Yhteystiedot
 • Pysyvä osoite
 • Aiempi majoitus
 • Tilapäinen osoite
 • Matkakumppanit
 • Yhteystiedot hätätilanteita varten


VAIHE 3: Tarkista ja lähetä dPLF-lomake
Ennen lomakkeen lähettämistä matkustaja voi esikatsella täyttämiään tietoja ja tarvittaessa muokata niitä. Kun sähköisen matkustajatietolomakkeen tiedot on täytetty, matkustajien tulee painaa Lähetä-painiketta. Matkustajat saavat vahvistussähköpostin, kun dPLF-lomake on lähetetty.


VAIHE 4: Vastaanota QR-koodi
Matkustajille toimitetaan yksilöllisellä QR-koodilla varustettu dPLF-lomake. Tästä ilmoitetaan heille sähköpostitse (sähköpostiviestissä on QR-koodi ja linkki dPLF-lomakkeen lataamiseen PDF-muodossa).

 

 

Mitä minun on tehtävä, kun saavun maahan?

Kun matkustaja saapuu maahan, häntä pyydetään näyttämään QR-koodi saapumispaikan alueelliselle/paikalliselle valvojalle/tarkastajalle.
Sähköisessä matkustajatietolomakkeessa annettujen tietojen perusteella toimivaltainen viranomainen soveltaa kussakin jäsenvaltiossa voimassa olevia terveystoimenpiteitä.

 

Pitäisikö minun käyttää matkustajatietolomakkeeni toimittamiseen eurooppalaista PLF-verkkoalustaa vai kansallista järjestelmää?

Joissain maissa on kehitetty omia järjestelmiä matkustajatietolomakkeiden toimittamiseen. Toisissa maissa taas käytetään eurooppalaista dPLF-järjestelmää. Lisäksi joissain maissa voidaan käyttää kansallista järjestelmää tietyissä liikennemuodoissa ja eurooppalaista dPLF-järjestelmää muissa liikennemuodoissa.

Eurooppalainen PLF-sovellus ilmoittaa heti alkuvaiheessa matkustajalle, pitääkö hänen toimittaa matkustajatietolomake tietyn maan järjestelmän kautta vai eurooppalaisen dPLF-järjestelmän kautta. Ensimmäisessä tapauksessa matkustajaa kehotetaan käymään kyseisen maan asianomaisen järjestelmän verkkosivulla. Kaikissa muissa tapauksissa matkustaja voi jatkaa matkustajatietolomakkeen täyttämistä eurooppalaisessa dPLF-järjestelmässä.

 

Tuleeko minun toimittaa erillisiä matkustajatietolomakkeita, jos käyn matkallani useassa eri maassa?

Yleisenä sääntönä on, että mikäli matkustaja käyttää eri liikennemuotoja (laiva, lentokone, juna, linja-auto), hänen on täytettävä uusi matkustajatietolomake aina, kun hän nousee uuteen liikennevälineeseen (laivaan, lentokoneeseen, junaan, linja-autoon) matkustaakseen toiseen maahan. Tästä säännöstä poiketaan kuitenkin silloin, kun matkustajat matkustavat lentokoneella ja matkaan sisältyy jatkolentoja eri maahan/maihin: tällöin on toimitettava vain yksi matkustajatietolomake lopulliseen kohdemaahan. Jos matkustaja kuitenkin poistuu välilaskun aikana lentoasemalta ennen jatkolentoa, hänen pitäisi täyttää erillinen matkustajatietolomake myös välilaskumaan osalta.

Risteilyaluksella matkustavien on täytettävä matkustajatietolomake vain kerran ja valittava kohdemaaksi maa, jossa he poistuvat aluksesta lopullisesti (maa, johon risteily päättyy). Matkustajan on ilmoitettava sähköisessä järjestelmässä satamat, joissa risteilyn aikana käydään.

Henkilöautolla matkustavien on toimitettava matkustajatietolomake aina, kun he saapuvat maahan, jossa edellytetään sähköisen matkustajatietolomakkeen toimittamista.